Tytuł The Biblical Annals
ISSN 2083-2222
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
The Biblical Annals
2012, Tom 2, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hittites et Hourrites dans la Bible Edward Lipiński s. 9-25
W poszukiwaniu asyryjskiej diaspory Izraelitów w Księdze Ezechiela Wojciech Pikor s. 27-74
Asyryjska diaspora Izraelitów w świetle Księgi Ezechiela – Wojciechowi Pikorowi w odpowiedzi Waldemar Chrostowski s. 75-122
Knowledge Transmission in the Context of the Watchers’ Sexual Sin with the Women in 1 Enoch 6-11 Henryk Drawnel s. 123-151
Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραфή in John 2:22 and 20:9 Adam Kubiś s. 153-194
Niespójność Pawłowego wywodu w Rz 2,1-29? Odpowiedź na tezę Eda Parisha Sandersa Waldemar Rakocy s. 195-216
Benedykta XVI hermeneutyka wiary Stefan Szymik s. 217-228
Polska bibliografia biblijna za lata 2010–2011 Piotr Jaworski s. 229-332
"God’s Justice in Romans: Keys for Interpreting the Epistle to the Romans", Jean-Noël Aletti, Rzym 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Jean-Noël Aletti (aut. dzieła rec.) s. 333-341
"Aramaica Qumranica: Procee dings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence, 30 June-2 July 2008", Kathel Berthelot, Daniel Stökl Ben Ezra, Leiden 2010 : [recenzja] Henryk Drawnel Kathel Berthelot (aut. dzieła rec.) Daniel Stökl Ben Ezra (aut. dzieła rec.) s. 343-346
"A Wealth of Revelation: The Four Evangelists’ Introductions to Their Gospels", John J. Kilgallen, Rzym 2009 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek John J. Kilgallen (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji : od H. Reimarusa do T. Polaka", Józef Kudasiewicz, Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Artur Malina Jóżef Kudasiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enochic : an Intertextual Reading", Helge S. Kvanvig, Leiden 2011 : [recenzja] Henryk Drawnel Helge S. Kvanvig (aut. dzieła rec.) s. 355-361
"1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch", George W.E. Nickelsburg, James C. VanderKam, Minneapolis 2012 : [recenzja] Henryk Drawnel George W.E. Nickelsburg (aut. dzieła rec.) James C. VanderKam Nickelsburg (aut. dzieła rec.) James C. VanderKam VanderKam (aut. dzieła rec.) s. 363-367
"Le strategie di Dio: Dinamiche comunicative nei discorsi divini del Trito-Isaia", Elżbieta M. Obara, Rzym 2010 : [recenzja] Wjciech Pikor Elżbieta M. Obara (aut. dzieła rec.) s. 369-373
"Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem i złem w świetle pism z Qumran", Marek Parchem, Warszawa 2008 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 375-378
"W poszukiwaniu „szczyrego słowa Bożego” : recepcja zachodnioeuropejskiej hebraistyki w studiach chrześcijańskich w Rzeczypospolitej doby renesansu", Romuald Pietkiewicz, Wrocław 2011 : [recenzja] Wojciech Pikor Romuald Pietkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 379-383
"The Texts and Versions of the Book of Ben Sira : transmission and Interpretation", Jean-Sébastien Rey, Jan Joosten, Leiden-Boston 2011 : [recenzja] Andrzej Piwowar Jan Joosten (aut. dzieła rec.) Jean-Sébastien Rey (aut. dzieła rec.) s. 385-390
"Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1–5,1) : historiografia, teologia, pareneza", Grzegorz Szamocki, Gdańsk 2011 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Grzegorz Szamocki (aut. dzieła rec.) s. 391-395
Działalność Instytutu Nauk Biblijnych KUL w roku akademickim 2010 s. 397-419
The First Biblical Congress of the Biblical Work Association s. 421-426