Znaleziono 20 artykułów

Krzysztof Mielcarek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Interpretacja frazy "bogami jesteście" (J 10,34) w świetle tradycji Starego Testamentu i literatury międzytestamentalnej Krzysztof Mielcarek s. 63-85
Prayers of Old People: Zechariah, Simeon and Anna Krzysztof Mielcarek s. 75-92
Historyczny wymiar Jezusa i Jego Ewangelii : sześćdziesiąt lat badań biblistów KUL Krzysztof Mielcarek s. 109-118
Moc Jezusowego słowa w dziele Łukaszowym Krzysztof Mielcarek s. 111-128
Jezusowe głoszenie Słowa według trzeciego ewangelisty (Łk 4,18n.) Krzysztof Mielcarek s. 119-138
Droga do Emaus drogą ku wierze w zmartwychwstanie Krzysztof Mielcarek s. 157-170
"Eliasz w chrystologii Łukasza", Piotr Łabuda, Tarnów 2012 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Piotr Łabuda (aut. dzieła rec.) s. 199-207
"Jezus - ewnagelizator ubogich (Łk 4, 16-30). Studium z teologii św. Łukasza", Krzysztof Mielcarek, Lublin 1994 : [recenzja] Stefan Szymik Krzysztof Mielcarek (aut. dzieła rec.) s. 202-205
"Methods for Luke", Joel B. Green, New York 2010 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Joel B. Green (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Jezus i Ewangelie w ogniu dyskusji", Józef Kudasiewicz, Henryk Witczyk, Kielce 2011 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Józef Kudasiewicz (aut. dzieła rec.) Henryk Witczyk (aut. dzieła rec.) s. 214-219
Spór o mariologię w drugiej Ewangelii : odpowiedź Józefowi Majewskiemu Krzysztof Mielcarek s. 229-238
Instytut Nauk Biblijnych KUL Sprawozdanie za rok akademicki 2009 Krzysztof Mielcarek s. 237-247
Sprawozdanie z IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa” (Łk 24,47) (KUL, 16–17 października 2013) Krzysztof Mielcarek s. 261-264
Wyjście jako dzieło mądrości Krzysztof Mielcarek Bogdan Poniży s. 284-285
Światło – symbol zjawiającego się Boga Krzysztof Mielcarek Maciej Szczepaniak (aut. dzieła rec.) s. 286-288
Jezus - Odkupiciel Izraela i narodów Krzysztof Mielcarek R. Rubinkiewicz s. 296-299
"A Wealth of Revelation: The Four Evangelists’ Introductions to Their Gospels", John J. Kilgallen, Rzym 2009 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek John J. Kilgallen (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Von der Septuaginta zum Neuen Testament", Martin Karrer, Siegfried Kreuzer, Marcus Sigismund, Berlin–New York 2010 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Martin Karrer (aut. dzieła rec.) Siegfried Kreuzer (aut. dzieła rec.) Marcus Sigismund (aut. dzieła rec.) s. 467-468
"Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity…: Peter, Paul, and Recategorization in the Book of Acts", Coleman A. Baker, Pickwick 2011 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Coleman A. Baker (aut. dzieła rec.) s. 491-494
"An Exemplary Man: Cornelius and Characterization in Acts", Bonnie J. Flessen, Pickwick 2011 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Bonnie J. Flessen (aut. dzieła rec.) s. 495-496