Tytuł The Biblical Annals
ISSN 2083-2222
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
The Biblical Annals
2014, Tom 4, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Namiestnik, ochmistrz – ’abrēk, hbrk Edward Lipiński s. 273-278
Exodus – pomiędzy historią, mitem i koncepcją teologiczną Janusz Lemański s. 279-311
„Sulle palme ti ho scolpito…” L’uso di Isaia 49,16a nel 2 Baruch 4,2 Jolanta Judyta Pudełko s. 313-329
Niektóre aspekty polemiki Septuaginty z kultami misteryjnymi Łukasz Laskowski s. 334-354
Obraz Boga w Pierwszej Księdze Machabejskiej Grzegorz M. Baran s. 355-380
Authority and Canonicity of the Book of Tobit Michał Wojciechowski s. 381-395
Początkowa koncepcja mądrości według Syracha : Syr 1,1-10 jako perykopa programowa Andrzej Piwowar s. 397-449
Nowe ujęcia translatoryczne w przekładach Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami w Biblii Ekumenicznej Krzysztof Bardski s. 451-459
"A Jew to the Jews", David J. Rudolph, Tübingen 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski David J. Rudolph (aut. dzieła rec.) s. 461-465
"Paul and the Gospels…", Michael F. Bird, London 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski Michael F. Bird (aut. dzieła rec.) Joel Willitts (aut. dzieła rec.) s. 467-471
<<"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii…" : szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej>>, Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 473-476
<<"Honor i wstyd w interpretacji Ewangelii…" : szkice z egzegezy antropologiczno-kulturowej>>, Janusz Kręcidło, Warszawa 2013 : [recenzja] Wojciech Pikor Janusz Kręcidło (aut. dzieła rec.) s. 473-476
"The Kingdom of God as Liturgical Empire", Scott W. Hahn, Grand Rapids 2012 : [recenzja] Antoni Tronina Scott W. Hahn (aut. dzieła rec.) s. 477-480
"Gioele e Amos in dialogo : inserzioni redazionali… di collegamento e aperture interpretative", Massimiliano Scandroglio, Roma 2011 : [recenzja] Arnold Zawadzki Massimiliano Scandroglio (aut. dzieła rec.) s. 481-490
"Identity, Memory, and Narrative in Early Christianity…: Peter, Paul, and Recategorization in the Book of Acts", Coleman A. Baker, Pickwick 2011 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Coleman A. Baker (aut. dzieła rec.) s. 491-494
"An Exemplary Man: Cornelius and Characterization in Acts", Bonnie J. Flessen, Pickwick 2011 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Bonnie J. Flessen (aut. dzieła rec.) s. 495-496
"The Book of Genesis: A Biography", Ronald Hendel, Princeton – Oxford 2013 : [recenzja] Krzysztof Napora Ronald Hendel (aut. dzieła rec.) s. 497-501
Odpowiedź na recenzję ks. Leszka Misiarczyka, Biblical Annals 4 (2014), s. 209-211 Mirosław S. Wróbel s. 503-504
Marriage Metaphor in Jer 2:1-4:2 : a Diachronic Study Based on the MT and LXX Łukasz Popko s. 505-509
Prophet’s Identity in Jeremiah 23:9-40 : an Exegetical and Theological Study Piotr P. Jaworski s. 511-515