Znaleziono 14 artykułów

Mirosław S. Wróbel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"A Twoją duszę miecz przeniknie" (Łk 2, 35) : wspólnota losu Maryi i Jezusa Mirosław S. Wróbel s. 11-20
Dwa dary Ukrzyżowanego : Maryja i Duch (J 19, 25-37) Mirosław S. Wróbel s. 31-44
Pisma qumrańskie a Ewangelia Janowa Mirosław S. Wróbel s. 55-61
The Crucified Messiah Mirosław S. Wróbel s. 117-126
"Księga Ezdrasza - Księga Nehemiasza : wstęp - przekład z oryginału - komentarz", Mirosław S. Wróbel, Częstochowa 2010 : [recenzja] Piotr Kot Mirosław S. Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 190-195
"Studia z Ewangelii Janowej", Mirosław S. Wróbel, Tarnów 2010 : [recenzja] Piotr Kot Mirosław S. Wróbel (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Jesus, the Galilean Exorcist : his Exorcisms in Social and Political Context", Amanda Witmer, London 2012 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Amanda Witmer (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Balaam i jego wyrocznie (Lb 22–24) w tradycji targumicznej", Anna Kuśmirek, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Anna Kuśmirek (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Sprawozdanie z Duszpasterskich Wykładów Akademickich : KUL, 27-28 sierpnia 2010 r. Mirosław S. Wróbel s. 225-227
"Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem i złem w świetle pism z Qumran", Marek Parchem, Warszawa 2008 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Marek Parchem (aut. dzieła rec.) s. 375-378
"Przejście Izraelitów przez Jordan (Joz 3,1–5,1) : historiografia, teologia, pareneza", Grzegorz Szamocki, Gdańsk 2011 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Grzegorz Szamocki (aut. dzieła rec.) s. 391-395
Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.) Mirosław S. Wróbel s. 421-438
"The Jewish Jesus : how Judaism and Christianity Shaped Each Other", Peter Schäfer, Oxford 2012 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Peter Schäfer (aut. dzieła rec.) s. 495-498
Odpowiedź na recenzję ks. Leszka Misiarczyka, Biblical Annals 4 (2014), s. 209-211 Mirosław S. Wróbel s. 503-504