Znaleziono 13 artykułów

Andrzej Piwowar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kohelet wobec młodości i starości (Koh 11,7-12,8) Andrzej Piwowar s. 39-72
Człowiek leniwy na tle wzorów pracowitości (Prz 6,6-11) Andrzej Piwowar s. 41-79
Słowo Boże jedynym źródłem najwyższej i doskonałej prawdy (Prz 30,1-6) Andrzej Piwowar s. 53-86
Dwie drogi prowadzące do odnalezienia mądrości według Syracha : analiza egzegetyczno-teologiczna Syr 51,13-30 Andrzej Piwowar s. 57-96
Mądrość pośredniczką wzajemnej miłości Boga i człowieka (Syr 4,11-19) Andrzej Piwowar s. 57-101
Wierność w czasie próby (Syr 2,1-6) Andrzej Piwowar s. 99-126
Dlaczego Syrach pominął Ezdrasza w Pochwale Ojców (Syr 44-50)? Andrzej Piwowar s. 105-131
Pochodzenie i natura starotestamentalnego kultu Molocha : stan badań Andrzej Piwowar s. 107-134
Funkcje i zadania arcykapłana według Księgi Mądrości Syracha Andrzej Piwowar s. 107-132
"Greka Nowego Testamentu. Gramatyka", Andrzej Piwowar, Kielce 2010 : [recenzja] Monika Czarnuch Andrzej Piwowar (aut. dzieła rec.) s. 226-228
"The Texts and Versions of the Book of Ben Sira : transmission and Interpretation", Jean-Sébastien Rey, Jan Joosten, Leiden-Boston 2011 : [recenzja] Andrzej Piwowar Jan Joosten (aut. dzieła rec.) Jean-Sébastien Rey (aut. dzieła rec.) s. 385-390
Początkowa koncepcja mądrości według Syracha : Syr 1,1-10 jako perykopa programowa Andrzej Piwowar s. 397-449
"Ἑλληνιστὶ εἰδέναι : Język grecki : podręcznik dla studentów teologii", Stanisław Kalinkowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej Piwowar Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) s. 461-466