Tytuł The Biblical Annals
ISSN 2083-2222
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
The Biblical Annals
2013, Tom 3, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cult Prostitution and Passage Rites in the Biblical World Edward Lipiński s. 9-27
The Subjecthood of the Land of Israel in the Book of Ezekiel Wojciech Pikor s. 29-46
Zawodowa wiedza Asaela (1 Hen. 8,1) i jej relacja do starożytnej Mezopotamii Henryk Drawnel s. 47-66
I discepoli di Gesù nell’ora della prova (Gv 18–19) come luogo di rivelazione del Maestro Zbigniew Grochowski s. 67-92
‘As a miscarriage’ : the meaning and function of the metaphor in 1 Cor 15:1-11 in light of Num 12:12 (LXX) Andrzej Gieniusz s. 93-107
Historyczny wymiar Jezusa i Jego Ewangelii : sześćdziesiąt lat badań biblistów KUL Krzysztof Mielcarek s. 109-118
Pół wieku lubelskiej szkoły biblijnej (1956-2006) Antoni Tronina s. 119-145
"The Book of Zechariah in the Gospel of John", Adam Kubiś, Pendé 2012 : [recenzja] Luc Devillers Adam Kubiś (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Weather Omens of “Enūma Anu Enlil”: Thunderstorms, Wind and Rain", Erlend Gehlken, Leiden 2012 : [recenzja] Henryk Drawnel Erlend Gehlken (aut. dzieła rec.) s. 189-191
"The Transformation of Biblical Proper Names", Jože Krašovec, New York-London 2010 : [recenzja] Henryk Drawnel Jože Krašovec (aut. dzieła rec.) s. 193-195
"Essai sur l’ecclésiologie des lettres de saint Paul", Jean-Noël Aletti, Pendé 2009 : [recenzja] Marcin Kowalski Jean-Noël Aletti (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Retelling the Law : genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy", Bartosz Adamczewski, Frankfurt am Main 2012 : [recenzja] Janusz Lemański Bartosz Adamczewski (aut. dzieła rec.) s. 203-206
"Methods for Luke", Joel B. Green, New York 2010 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Joel B. Green (aut. dzieła rec.) s. 207-210
"Reszef – bóg starożytnego Orientu", Maciej Münnich, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Pikor Maciej Münnich (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Reszef – bóg starożytnego Orientu", Maciej Münnich, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Pikor Maciej Münnich (aut. dzieła rec.) s. 211-217
"Jesus, the Galilean Exorcist : his Exorcisms in Social and Political Context", Amanda Witmer, London 2012 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Amanda Witmer (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Balaam i jego wyrocznie (Lb 22–24) w tradycji targumicznej", Anna Kuśmirek, Warszawa 2011 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Anna Kuśmirek (aut. dzieła rec.) s. 223-226
Działalność Instytutu Nauk Biblijnych w roku akademickim 2011 Marcin Kowalski s. 227-242
Doctorate Honoris Causa for H. E. Cardinal Gianfranco Ravasi : the John Paul II Catholic University of Lublin, September 27th 2012 Marcin Kowalski s. 243-245
Report from the 8th International Biblical Conference “From the Faith of Abraham to the Faith of the Church” : the John Paul II Catholic University of Lublin, 18–19 October 2012 Marcin Kowalski s. 247-251