Tytuł The Biblical Annals
ISSN 2083-2222
Wydawca Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
The Biblical Annals
2013, Tom 3, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Arcykapłan Jazon i jego zamierzenia wobec Jerozolimy w świetle Ksiąg Machabejskich Grzegorz Baran s. 261-284
Ukaranie Asaela (1 Hen. 10,4-8) w kontekście mezopotamskiej literatury zwalczającej czarną magię Henryk Drawnel s. 285-307
Sługa słowa i chluba Koryntu : analiza literacko-retoryczna argumentacji Pawła w 2 Kor 1–7 Marcin Kowalski s. 309-338
The Poor Widow’s Mites : a Contextual Reading of Mark 12:41-44 Adam Kubiś s. 339-381
Znaczenie czasownika διατάσσω w źródłach biblijnych – w nawiązaniu do διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων w Ga 3,19b Waldemar Rakocy s. 383-419
Motywy i formy żydowskich prześladowań pierwotnego Kościoła (I-II w. po Chr.) Mirosław S. Wróbel s. 421-438
Józef Tadeusz Milik in the École Biblique (1952-1960) Zdzisław J. Kapera s. 439-450
"Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls", Joseph L. Angel, Leiden 2010 : [recenzja] Henryk Drawnel Joseph L. Angel (aut. dzieła rec.) s. 451-454
"Living the Lunar Calendar", Jonathan Ben-Dov, Wayne Horowitz, John M. Steele, Oxford 2012 : [recenzja] Jonathan Ben-Dov (aut. dzieła rec.) Wayne Horowitz (aut. dzieła rec.) s. 455-457
"Simbolo e narrazione in Marco : la dimensione simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di Mc 11,12 -25", Lorenzo Gasparro, Rzym 2012 : [recenzja] Justin Taylor Lorenzo Gasparro (aut. dzieła rec.) s. 459-460
"Ἑλληνιστὶ εἰδέναι : Język grecki : podręcznik dla studentów teologii", Stanisław Kalinkowski, Warszawa 2012 : [recenzja] Andrzej Piwowar Stanisław Kalinkowski (aut. dzieła rec.) s. 461-466
"Von der Septuaginta zum Neuen Testament", Martin Karrer, Siegfried Kreuzer, Marcus Sigismund, Berlin–New York 2010 : [recenzja] Krzysztof Mielcarek Martin Karrer (aut. dzieła rec.) Siegfried Kreuzer (aut. dzieła rec.) Marcus Sigismund (aut. dzieła rec.) s. 467-468
"The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls", Timothy H. Lim, John H. Collins, Oxford 2010 : [recenzja] Henryk Drawnel John H. Collins (aut. dzieła rec.) Timothy H. Lim (aut. dzieła rec.) s. 469-472
"The New Cambridge History of the Bible", Richard Marsden, E. Ann Matter, Cambridge 2012 : [recenzja] Rajmund Pietkiewicz Richard Marsden (aut. dzieła rec.) E. Ann Matter (aut. dzieła rec.) s. 473-479
"The New Cambridge History of the Bible", Richard Marsden, E. Ann Matter, Cambridge 2012 : [recenzja] Richard Marsden (aut. dzieła rec.) E. Ann Matter (aut. dzieła rec.) s. 473-479
"Jesus: An Uncommon Journey", Armand Puig, Tàrrech, Tübingen 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Armand Puig (aut. dzieła rec.) s. 481-487
"The Gospel ‘According to Homer and Virgil’", Karl Olav Sandnes, Leiden 2011 : [recenzja] Marcin Kowalski Karl Olav Sandnes (aut. dzieła rec.) s. 489-493
"The Jewish Jesus : how Judaism and Christianity Shaped Each Other", Peter Schäfer, Oxford 2012 : [recenzja] Mirosław S. Wróbel Peter Schäfer (aut. dzieła rec.) s. 495-498
"Prophecy in the Ancient Near East : A Philological and Sociological Comparison", Jonathan Stökl, Leiden-Boston 2012 : [recenzja] Wojciech Pikor Jonathan Stökl (aut. dzieła rec.) s. 499-506
"1 Enoch 91–109", Loren T. Stuckenbruck, Berlin – New York 2007 : [recenzja] Henryk Drawnel Loren T. Stuckenbruck (aut. dzieła rec.) s. 507-510
"The Interface of Orality and Writing : speaking, Seeing, Writing in the Shaping of New Genres", Annette Weissenrieder, Robert B. Coote, Tübingen 2010 : [recenzja] Marcin Kowalski Robert B. Coote (aut. dzieła rec.) Annette Weissenrieder (aut. dzieła rec.) s. 511-515
„Kościół domem budowanym przez miłość (por. 1 Kor 8,1)” : sprawozdanie z wiosennego sympozjum biblijnego Instytutu Nauk Biblijnych KUL Wojciech Popielewski s. 517-518