Znaleziono 16 artykułów

Waldemar Rakocy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem datacji i kolokacji w misji Pawła tzw. Soboru Jerozolimskiego Waldemar Rakocy s. 31-44
"Entos hymon (Łk 17,21) : królestwo Boże "w was" czy "pośród was"? Waldemar Rakocy s. 31-40
Czas powstania Drugiego Listu do Koryntian Waldemar Rakocy s. 33-39
Struktura literacka Dz Ap 12,1-19 Waldemar Rakocy s. 39-45
Lata wizyt Pawła w Jerozolimie po nawróceniu i rok ucieczki z Damaszku Waldemar Rakocy s. 89-98
Elementy argumentacji rabinackiej w Rz 9,6-29 Waldemar Rakocy s. 97-102
Kościół nowym stworzeniem w Chrystusie według piśmiennictwa Pawłowego Waldemar Rakocy s. 139-149
Boża sprawiedliwość objawiająca się w dziele zbawienia człowieka przez krzyż Waldemar Rakocy s. 155-162
"The Preface to Luke' Gospel", Loveday Alexander, Cambridge 1993 : [recenzja] Waldemar Rakocy Loveday Alexander (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"The Introduction to Luke-Acts", Fearghus O'Fearghail, Roma 1991 : [recenzja] Waldemar Rakocy Fearghus O'Fearghail (aut. dzieła rec.) s. 164-166
Nomos i Ho Nomos w listach Pawłowych Waldemar Rakocy s. 167-184
"Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz) : studium literacko-teologiczne", Waldemar Rakocy, Lublin 2000 : [recenzja] Roman Bartnicki Waldemar Rakocy (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Święty Łukasz wobec niewiary Izraela : krytyka i nadzieja", Waldemar Rakocy, Warszawa 2005 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Waldemar Rakocy (aut. dzieła rec.) s. 195-202
Niespójność Pawłowego wywodu w Rz 2,1-29? Odpowiedź na tezę Eda Parisha Sandersa Waldemar Rakocy s. 195-216
Znaczenie czasownika διατάσσω w źródłach biblijnych – w nawiązaniu do διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων w Ga 3,19b Waldemar Rakocy s. 383-419
Cudowny Medalik : propozycja interpretacji przesłania i roli tzw. wizji Maryi z globem Waldemar Rakocy s. 403-452