Znaleziono 1 artykuł

George W.E. Nickelsburg

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"1 Enoch 1 : a Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36, 81-108", George W.E. Nickelsburg, Minneapolis 2001 : [recenzja] Marek Parchem George W.E. Nickelsburg (aut. dzieła rec.) s. 179-182