Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2018, Tom 16, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozwój szpitalnictwa i opieki społecznej w dekanacie węgrowskim w XVII i XVIII wieku Krystyna Górska s. 9-28
Dzieje konwentu paulinów we Włodawie ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia niezachowanej kaplicy przyklasztornej oraz kościoła św. Ludwika Króla Magdalena Ludera s. 29-83
Najważniejsze elementy reformy kancelarii centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w 1933 roku Piotr Romanowski s. 85-111
Kultura fizyczna w garnizonie Siedlce w latach 1922-1939 Paweł Borek s. 113-131
Włodawski okres 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w fotografii : zbiory Janiny Jachimczuk Piotr A. Czyż s. 133-150
Życie codzienne żołnierzy niemieckich na froncie wschodnim podczas II wojny światowej Bartłomiej Gryta s. 151-166
Jan Grudziński „Płomień” (1914-1948) Grzegorz Karpiński s. 167-177
Rozpowszechnianie komunistycznej prasy partyjnej w województwie lubelskim 1946-1948 Gabriel Piotr Urban s. 179-190
Powiatowy Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Radzyniu Podlaskim (1963-1975) – jako przedmiot badań archiwoznawcy Dariusz Magier s. 191-200
Lewicowy terroryzm w Europie Zachodniej w drugiej połowie XX i na początku XXI wieku : podstawowe informacje i kierunki rozwoju Małgorzata Kijewska s. 201-212
Czy została wykorzystana szansa na opisanie gospodarczych dziejów Południowego Podlasia w okresie międzywojennym? : Wokół książki Arkadiusza Zawadzkiego Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918–1939 Małgorzata Rospara Agnieszka Stańska s. 215-223
W odpowiedzi na artykuł recenzyjny Małgorzaty Rospary i Agnieszki Stańskiej na temat książki Gospodarka Południowego Podlasia w latach 1918-1939 Arkadiusz Zawadzki s. 225-232
"Radziwiłłowie : burzliwe losy słynnego rodu", Witold Banach, Poznań 2018 : [recenzja] Witold Banach Paweł Orłowski s. 235-239
"Wspomnienia z lat od 1803 do 1863", Leon Xiążę Sapieha, Rzeszów 2015 : [recenzja] Piotr A. Czyż Leon Xiążę Sapieha s. 240-247
"Narodowe Siły Zbrojne 1942-1947", Michał Gniadek Zieliński, Warszawa 2017 : [recenzja] Grzegorz Karpiński Michał Gniadek Zieliński s. 248-251
Konferencja naukowa: „Co kryją radzyńskie krypty?” – Radzyń Podlaski, 16 września 2017 roku Jakub Hapka s. 252-255
Słownik biograficzno-geograficzny Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego : wstęp Dariusz Magier s. 257-258
Seweryn Czetwertyński 1873-1945 Agnieszka Gątarczyk s. 259-262
Włodzimierz Czetwertyński 1837-1918 Agnieszka Gątarczyk s. 263-265
Henoch Lejner 1839-1891 Alicja Gontarek s. 266-267
Karol Lipiński 1790-1861 Dariusz Magier s. 268-270
ks. Tadeusz Osiński 1858-1942 Jolanta Klembowska s. 271-272
Eustachy Potocki 1719-1768 Joanna Kowalik-Bylicka s. 273-277
Ignacy Potocki 1750-1809 Joanna Kowalik-Bylicka s. 278-283
Zenon Przesmycki 1861-1944 Dariusz Magier s. 284-287
Bronisław Szlubowski 1855-1939 Joanna Kowalik-Bylicka s. 288-292
Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami : cz. 6 Robert Mazurek Anna Wasak s. 295-330
Bakałarz Radzyński 2017 s. 331-333