Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2006, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ród Korwin Szlubowskich z Radzynia Podlaskiego Bogusław Niemirka s. 7-12
Dobra ziemskie Radzyń w posiadaniu rodu Szlubowskich Joanna Kowalik s. 13-18
Kartusz herbowy z kościoła Św. Anny w Radzyniu Podlaskim Artur Górak s. 19-28
Wkładka fotograficzna z uroczystości pt. „170 lat Korwin Szlubowskich w Radzyniu Podlaskim” : Radzyń Podlaski 2 X 2004 s. 29-34
Średniowieczni osadnicy na ziemiach południowego Podlasia - zarys problematyki Agnieszka Kolasa s. 35-44
Gmina dominialna na terenie obwodu (powiatu) zamojskiego w latach 1815-1864 Tomasz Osiński s. 45-83
Kwestia wyodrębnienia guberni chełmskiej a problem unicki na Południowym Podlasiu Bogusław Korzeniewski s. 84-98
Przejawy ukraińskiej aktywności społeczno-politycznej na Podlasiu południowym (1918-1939) Rafał Zubkowicz s. 99-119
Koncepcje integracyjne Europy w myśli politycznej polskiego ruchu ludowego w latach 1918-1946 Piotr Sławecki s. 120-137
Okupacja i ruch oporu w Radzyniu Podlaskim w latach 1939-1944 Piotr Matusak s. 138-162
Współpraca sekretarki Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzyniu, Marii Płachty, z oficerem wywiadu Komendy Obwodu WiN Radzyń Podlaski Jarosław Kopiński s. 163-169
Parcelacja większej prywatnej własności ziemskiej w północnej części województwa lubelskiego w świetle dokumentów PKWN arcin Drewicz s. 170-186
Stosunki polsko-żydowskie na terenie południowo-wschodniego Podlasia w latach 1944-1947 na przykładzie gminy Janów Podlaski Andrzej Tłomacki s. 187-200
Opinie młodzieży wobec wybranych problemów pogranicza w kontekście edukacji regionalnej Wiesław Romanowicz s. 201-213
Jan Paweł II o teologii ciała arek Wróbel s. 214-223
Zespół cerkiewny w Śniatyczach koło Zamościa Agnieszka Szykuła s. 225-239
Relacja Szymona Lasko o wprowadzeniu prawosławia w parafii unickiej pw. Św. Nikity w Bezwoli Janusz Wołodko s. 240-251
Powstanie i szlak marszowo-bojowy Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga Bogusław Guz s. 252-257
Społeczność żydowska Radzynia Podlaskiego w świetle aktów stanu cywilnego Tomasz Jurkiewicz s. 258-263
Sukcesy peerelowskiej oświaty : szkolnictwo podstawowe w Lubelskiem 1944-1961 Dariusz Magier s. 265-270
"Dzieje Domanic 1548-2002", Katarzyna Teresa Niedziółka, Siedlce 2005 : [recenzja] Katarzyna Teresa Niedziółka s. 271-280
"Władze komunistyczne wobec opozycji na Południowym Podlasiu w latach 1944-1947", Dariusz Smolarek, Siedlce 2005 : [recenzja] Wiesław Charczuk Dariusz Smolarek (aut. dzieła rec.) s. 281-286
"Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim : wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", Dariusz Magier, Radzyń Podlaski 2006 : [recenzja] Piotr Boroń Dariusz Magier (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Kalendarium dziejów Parafii Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim oraz Dekanatu Radzyńskiego", Tadeusz Semeniuk, Radzyń Podlaski 2006 : [recenzja] Joanna Kowalik Tadeusz Semeniuk (aut. dzieła rec.) s. 291-292
"Powojenne dzieje Węgrowa i okolic", A. Kołodziejczyk, T. Swat, M. Szczupak, Węgrów 2006 : [recenzja] Anna Wielgosz A. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) T. Swat (aut. dzieła rec.) M. Szczupak (aut. dzieła rec.) s. 293-296
25 rocznica powstania NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim. s. 297-299
Referat okolicznościowy wygłoszony z okazji 25-lecia NSZZ „Solidarność” w Radzyniu Podlaskim Józef Korulczyk s. 300-304