Znaleziono 31 artykułów

Dariusz Magier

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Dariusz Magier s. 3-4
Wystąpienie podczas uroczystości związanych z wydaniem 10 tomu „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego” Dariusz Magier s. 8-12
Kur domowy Dariusz Magier s. 36-37
«Open the door. Open your mind» Dariusz Magier s. 48-49
Pracownicy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w świetle przepisów Biura Politycznego Komitetu Centralnego z 1983 r. Dariusz Magier s. 89-100
Korespondencja Enii Edelman. Materiały z badań nad działalnością komunistyczną w zakładach karnych II Rzeczpospolitej na przykładzie Siedlec i Białej Podlaskiej Dariusz Magier s. 91-108
Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (1973-1990) : dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna Dariusz Magier s. 102-115
Kierunki działań informacyjno-propagandowych poakowskiego podziemia antykomunistycznego w Obwodzie Radzyń w latach 1945-1946 Dariusz Magier s. 109-124
Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa Dariusz Magier s. 116-134
Produkcja kancelaryjna wojewódzkiej organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1975-1990 Dariusz Magier s. 141-156
Przywilej Jana III z 1679 roku dla cerkwi unickiej w Kolembrodach Dariusz Magier s. 165-170
Komuniści w powiecie radzyńskim w latach 1918-1944 Dariusz Magier s. 166-214
Podziemie niepodległościowe w Lubelskiem o komunizmie i komunistach (1945-1951). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Dariusz Magier s. 167-198
Powiatowy Sztab Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w Radzyniu Podlaskim (1963-1975) – jako przedmiot badań archiwoznawcy Dariusz Magier s. 191-200
Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975 Dariusz Magier s. 208-251
"Szkoła i rewolucja : szkolnictwo w powiecie radzyńskim w latach 1944-1961", Dariusz Magier, Radzyń Podlaski 2002 : [recenzja] Dariusz Szewczuk Dariusz Magier (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Rewolucja - Mit - Bandytyzm : komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944", Mariusz Bechta, Warszawa-Biała Podlaska 2000 : [recenzja] Dariusz Magier Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 225-227
Wystawa zasobu Oddziału Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim: „Od Księstwa Warszawskiego do III RP” Dariusz Magier s. 233-234
<<"Podlaski Kwartalnik Kulturalny", nr 1 Dariusz Magier s. 241-242
Słownik biograficzno-geograficzny Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego : wstęp Dariusz Magier s. 257-258
Historia werbunku Ireny Golec na informatora Służby Bezpieczeństwa do rozpracowania „prawicowych elementów” w Zarządzie Powiatowym Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Radzyniu Podlaskim Dariusz Magier s. 263-282
170 lat Korwin Szlubowskich w Radzyniu Podlaskim Dariusz Magier s. 265-267
Sukcesy peerelowskiej oświaty : szkolnictwo podstawowe w Lubelskiem 1944-1961 Dariusz Magier s. 265-270
Karol Lipiński 1790-1861 Dariusz Magier s. 268-270
Wieczory w Archiwum Dariusz Magier s. 268-271
Zenon Przesmycki 1861-1944 Dariusz Magier s. 284-287
"Lata 1980-1981 w województwie bialskopodlaskim : wybór teleksów Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", Dariusz Magier, Radzyń Podlaski 2006 : [recenzja] Piotr Boroń Dariusz Magier (aut. dzieła rec.) s. 287-290
"Partia komunistyczna w Polsce: struktury‑ludzie‑ dokumentacja", Lublin‑Radzyń Podlaski 2012 : [recenzja] Adam Miodowski Dariusz Magier (aut. dzieła rec.) s. 299-304
"Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie (1916-2006)", Wiesław Charczuk, Siedlce 2010 : [recenzja] Dariusz Magier Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 302-303
Sympozjum naukowe pt. „Uroczysko Baran 1944-1945”, Kąkolewnica Wschodnia 11 czerwca 2007 Dariusz Magier s. 303-306
"Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego", Krzysztof Gombin, Lublin 2009 : [recenzja] Dariusz Magier Krzysztof Gombin (aut. dzieła rec.) s. 315-317