Znaleziono 7 artykułów

Piotr A. Czyż

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zamoyscy na dobrach włodawskich (1798-1944) Piotr A. Czyż s. 37-49
„Kronika pałacowa Zamoyskich z Adampola” ks. Romana Soszyńskiego z 1970 roku Piotr A. Czyż s. 43-62
Wspomnienia Henryki Tajchert z Włodawy – więźniarki Zamku Lubelskiego, Ravensbrück i Bergen-Belsen Piotr A. Czyż s. 71-84
Włodawski okres 9 Pułku Artylerii Ciężkiej w fotografii : zbiory Janiny Jachimczuk Piotr A. Czyż s. 133-150
Wypis z pamiętnika hr. Tomasza Zamoyskiego z 20 listopada 1927 roku Piotr A. Czyż s. 195-200
"Wspomnienia z lat od 1803 do 1863", Leon Xiążę Sapieha, Rzeszów 2015 : [recenzja] Piotr A. Czyż Leon Xiążę Sapieha s. 240-247
Archiwum Klasztoru oo. Paulinów we Włodawie Piotr A. Czyż s. 249-254