Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2001, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Dariusz Magier s. 3-4
Sądy rugowe w Czemiernikach w XVII wieku Janusz Łosowski s. 7-34
Maria z Kątskich Potocka (ok. 1720-1768) : przyczynek do życia kulturalnego w Radzyniu w II połowie XVIII wieku Joanna Kowalik s. 35-46
Dobra ziemskie Branica w dobie uwłaszczenia Agnieszka Gątarczyk s. 47-85
Z dziejów klęsk elementarnych na Podlasiu w latach 1815-1831 Waldemar W. Bednarski s. 86-111
Policja Państwowa w powiecie radzyńskim w latach 1919-1939 Robert Litwiński s. 112-128
Działalność agend Rady Głównej Opiekuńczej w powiecie Radzyń Podlaski w okresie okupacji niemieckiej w latach 1940-1944 Janusz Kłapeć s. 129-162
Przywilej Jana III z 1679 roku dla cerkwi unickiej w Kolembrodach Dariusz Magier s. 165-170
Spis majątków ziemskich z okolic Radzynia i ich właścicieli w połowie XIX wieku Grzegorz Welik s. 171-188
Spis rzemieślników i handlarzy powiatu łukowskiego z 1868 r. Artur Górak s. 189-202
"Powstanie listopadowe na Podlasiu 1830-1831 : zbiór materiałów", red. J. Flisiński, Lublin 1993 : [recenzja] Waldemar W. Bednarski J. Flisiński (aut. dzieła rec.) s. 205-209
"Miejskie społeczności lokalne w Lubelskiem 1795-1918", red. A. Koprukowniak, Lublin 2000 : [recenzja] Tomasz Demidowicz A. Koprukowniak (aut. dzieła rec.) s. 210-215
"Dzieje 9 Dywizji Piechoty 1918-1939", Jerzy Izdebski, Warszawa 2000 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Jerzy Izdebski (aut. dzieła rec.) s. 216-224
"Rewolucja - Mit - Bandytyzm : komuniści na Podlasiu w latach 1939-1944", Mariusz Bechta, Warszawa-Biała Podlaska 2000 : [recenzja] Dariusz Magier Mariusz Bechta (aut. dzieła rec.) s. 225-227
"Gorliwi kaci Hitlera : zwyczajni Niemcy i Holocaust", Daniel Johan Goldhagen, Warszawa 1999 : [recenzja] Darisz Magier Daniel Johan Goldhagen (aut. dzieła rec.) s. 228-230
Wystawa zasobu Oddziału Archiwum Państwowego w Radzyniu Podlaskim: „Od Księstwa Warszawskiego do III RP” Dariusz Magier s. 233-234
Sesja popularno-naukowa: „Chrześcijaństwo na ziemi radzyńskiej” Stanisław Jarmuł s. 235-236