Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2017, Tom 15

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koszarowa warownia w Wiślicy. Studium archeologiczne do rozplanowania przestrzennego wczesnośredniowiecznego stanowiska Tomasz Sajecki s. 7-21
Literatura homiletyczna w zbiorach biblioteki franciszkanów-reformatów w Węgrowie w świetle Rejestru najnowiej ułożonych książek… z 1854 roku Małgorzata Piórkowska s. 23-42
„Kronika pałacowa Zamoyskich z Adampola” ks. Romana Soszyńskiego z 1970 roku Piotr A. Czyż s. 43-62
Legalne organizacje społeczne w powiatach sokołowskim i węgrowskim do 1914 roku Wojciech Jaworski s. 63-75
The Employment Structure in Sokolow County (1921-1931). According to 1921 and 1931 Census Małgorzata Iwańska s. 77-106
Północne powiaty województwa lubelskiego w systemie obronnym Polski w latach 1926-1935 Rafał Roguski s. 107-123
Z problematyki przesiedleń ludności w Lubelskiem po II wojnie światowej Mariusz D. Bednarski s. 125-165
Podziemie niepodległościowe w Lubelskiem o komunizmie i komunistach (1945-1951). Próba klasyfikacji materiałów propagandowych Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Dariusz Magier s. 167-198
Zarys dziejów Newelskich w Wodyniach Anna Kamecka s. 199-210
Zarys dziejów parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Woli Osowińskiej Paweł Orłowski s. 211-220
Nie tylko „ogniem i mieczem” – w kręgu anegdot Antoniego Józefa Rollego Leszek Makarewicz s. 221-243
Kazimiera Zawistowska (1870-1902) – zapomniana legenda Młodej Polski Karolina Szymczak s. 245-254
Konstanty Ryszard Domagała (1923–2012) – nieprzeciętna indywidualność, autorytet życia muzycznego Siedlec i regionu Agnieszka Stańska s. 255-272
Wpływ utworzenia zakładu karnego na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców na przykładzie Zabłocia w powiecie bialskim Marlena Szymorek-Sidoruk s. 273-282
Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski w Radzyniu Podlaskim. Homilia abp. Andrzeja Dzięgi z 9 października 2016 roku Małgorzata Kołodziejczyk s. 283-290
Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami. Cz. 5 Robert Mazurek Anna Wasak s. 291-336
Sprostowanie wydawcy książki "Szkice z dziejów Kąkolewnicy i okolic", pod red. Piotra Szkurłatowicza, Radzyń Podlaski 2014 s. 337
Bakałarz Radzyński 2016 s. 339-341