Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2011, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ administracyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej Ernest Szum s. 7-24
Zabytkowe organy w kościele parafialnym w Hannie Piotr Woźniak s. 25-32
Ludność miast i wsi w świetle dokumentacji kancelarii notarialnych miasta Biała Podlaska z XIX i początku XX wieku Joanna Kowalik s. 33-41
Oddziaływanie garnizonów wojskowych południowego Podlasia na społeczeństwo lokalne w okresie międzywojennym Paweł Borek s. 42-58
Biała Podlaska jako krajowy ośrodek sportu w okresie międzywojennym 1918-1939 Tomasz Demidowicz s. 59-78
Fakty i mity w akcji zgrupowania Kedywu Obwodu Siedlce AK na Schnellzug mit Fronturlauberabteilen „SF-Zug Nr 82” pod Borkami Kosami 29 lutego 1944 roku Wiesław Charczuk s. 79-90
Walka z analfabetyzmem wśród mieszkańców powiatu bialskiego w latach 1945-1951 Andrzej Tłomacki s. 91-100
Wiejskie kluby kultury, czyli kawiarnia w służbie socjalistycznego wychowania Piotr Boroń s. 101-115
Komitety Miejski i Miejsko-Gminny PZPR w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1990 i ich spuścizna aktowa Dariusz Magier s. 116-134
Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim Jolanta Zawada s. 135-158
Czy Bóg tańczy? Metafizyka tańca albo teologia dobrej zabawy Włodzimierz Kowalik s. 159-172
Byłam „Siłaczką” w Siedlanowie Teodozja Kostylew s. 173-178
Radzyń Podlaski 1930-1944 w moich wspomnieniach Stefania Szmytkowska s. 179-194
Wypis z pamiętnika hr. Tomasza Zamoyskiego z 20 listopada 1927 roku Piotr A. Czyż s. 195-200
Sprawozdanie o. Cyryla Hanuszczaka o stanie parafii obrządku wschodnio-słowiańskiego (bizantyjsko-słowiańskiego) w Szóstce z 1933 roku Witold Bobryk s. 201-207
Uniwersum radzyńskich komunistów AD 1975 Dariusz Magier s. 208-251
„Radzyń Podlaski i okolice” Stanisława Stagrowskiego Robert Mazurek s. 252-274
List otwarty do Ludzi dobrej Woli Andrzej Semeniuk s. 275-276
Tadeusz Semeniuk 1937-2011 Małgorzata Kołodziejczyk s. 277-280
"Wisznice : dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku", Dariusz Tarasiuk, Lublin 2010 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 281-282
"Śladami minionego czasu… : Monografia gminy Wisznice", Dariusz Tarasiuk, Mariola Tymochowicz, Agnieszka Dudek-Szumigaj, Krzysztof Latawiec, Barbara Klimkowicz, Zbigniew Włodzimierz Fronczek, Wisznice – Lublin 2011 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Agnieszka Dudek-Szumigaj (aut. dzieła rec.) Zbigniew Włodzimierz Fronczek (aut. dzieła rec.) Barbara Klimkowicz (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) Mariola Tymochowicz (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Wojny chasydów arcyciekawe, Nowy Sącz – Sadogóra (1868-1869)", Anna Ciałowicz, Warszawa 2010 : [recenzja] Alicja Gontarek Anna Ciałowicz (aut. dzieła rec.) s. 287-288
Bitwy tomaszowskie we wrześniu 1939 roku Anna Wielgosz s. 289-301
"Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie (1916-2006)", Wiesław Charczuk, Siedlce 2010 : [recenzja] Dariusz Magier Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 302-303
"Ziemianie wobec wojny : postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939-1945", Marcin Chorązki, Kraków 2010 : [recenzja] Damian Sitkiewicz Marcin Chorązki (aut. dzieła rec.) s. 304-307
"W konspiracji : Polski Ruch Ludowy 1939-1945", Kazimierz Przybysz, Warszawa 2010 : [recenzja] Anna Wielgosz Kazimierz Przybysz (aut. dzieła rec.) s. 308-311
"Muzyka zawsze była w nas", Tadeusz Prejzner, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Dominika Leszczyńska Tadeusz Prejzner (aut. dzieła rec.) s. 312
Kalendarium działań : październik 2010 - wrzesień 2011 s. 313