Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2014, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rabunek lubelskiej relikwii Drzewa Krzyża Świętego w 1655 roku oraz jej zwrot do Rzeczypospolitej Adam Pawłowski s. 7-21
Dzieje parafii unickiej w Pienianach Janusz Frykowski s. 23-47
Ludność klucza radzyńskiego w XVIII wieku Mateusz Banach s. 49-59
Pozostałości księgozbioru Potockich z Radzynia w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie Edyta Oworuszko s. 61-95
Utracona szansa : Unici diecezji chełmskiej wobec rosyjskiego, polskiego i ukraińskiego ruchu narodowego (1815-1875) Andrzej Gil s. 97-112
Jeszcze o zabytkowych organach w kościele parafialnym w Hannie Piotr Woźniak s. 113-119
Pomoc oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza dla Powstańczej Warszawy w sierpniu 1944 roku Wiesław Charczuk s. 121-140
Opór wsi lubelskiej wobec spółdzielczości produkcyjnej w latach 1944-1956 Mariusz D. Bednarski s. 141-173
NSZZ Solidarność w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-1989 Eugeniusz Wilkowski s. 175-211
Dzieje jednej klasy (1972-1976) Piotr Szkurłatowicz s. 213-245
Radzyńskie spotkania z podróżnikami : cz. 2 Robert Mazurek Anna Wasak s. 247-280
W naszej pamięci Żołnierze Wyklęci Ewa Zbaracka s. 281-284
W jaki sposób Żołnierze Wyklęci mogliby rozumieć pojęcia „patriotyzm” i „niezłomność” w dzisiejszych czasach Łukasz Polkowski s. 285-286
Bakałarz Radzyński 2013 s. 287-289