Znaleziono 11 artykułów

Paweł Borek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Działalność siedleckiego komitetu wojskowo-rewolucyjnego w sierpniu 1920 roku Paweł Borek s. 3-20
Oddziaływanie garnizonów wojskowych południowego Podlasia na społeczeństwo lokalne w okresie międzywojennym Paweł Borek s. 42-58
Działalność KPP w garnizonie siedleckim w latach 1927-1938 Paweł Borek s. 46-60
Obchody świąt oraz uroczystości pułkowych i państwowych w garnizonie Siedlce 1918-1939 Paweł Borek s. 47-62
Postawa społeczeństwa południowego Podlasia wobec kontruderzenia znad Wieprza w sierpniu 1920 roku Paweł Borek s. 62-79
Organizacja i funkcjonowanie rewkomów na terenie powiatu łukowskiego (11-17 sierpnia 1920 r.) Paweł Borek s. 83-100
Kultura fizyczna w garnizonie Siedlce w latach 1922-1939 Paweł Borek s. 113-131
Garnizon Biała Podlaska podczas wojny obronnej 1939 roku Paweł Borek s. 119-135
Nieudana próba opisu obrony Twierdzy Brzeskiej we wrześniu 1939 roku Paweł Borek Piotr Derdej (aut. dzieła rec.) s. 195-203
"Najpierw popili sobie w urzędzie…. Zbrodnia ludobójstwa komunistycznego aparatu bezpieczeństwa dokonana na członkach opozycji antykomunistycznej w Siedlcach 12-13 kwietnia 1945 roku", Wiesław Charczuk, Siedlce 2011 : [recenzja] Paweł Borek Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 255-259
Działalność NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Elremet” w Białej Podlaskiej (1980-1989) Paweł Borek s. 283-300