Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2010, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skarbowość województwa podlaskiego w okresie I Rzeczypospolitej Ernest Szum s. 9-23
Starostwo kąkolewnickie niegrodowe w drugiej połowie XVIII wieku : wielkość i stan ekonomiczno-społeczny Tomasz Demidowicz s. 24-36
Zamoyscy na dobrach włodawskich (1798-1944) Piotr A. Czyż s. 37-49
Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego w pięćdziesięcioleciu po powstaniu styczniowym Jacek Kulbaka s. 50-61
Postawa społeczeństwa południowego Podlasia wobec kontruderzenia znad Wieprza w sierpniu 1920 roku Paweł Borek s. 62-79
Organizacja oraz warunki pracy kancelaryjnej jednostek Policji Państwowej powiatu chełmskiego w latach 1919-1939 Łukasz Wróblewski s. 80-95
Ksiądz Profesor Stanisław Kamiński – Mistrz i Uczony (1919-1986) Tadeusz Kwiatkowski s. 96-127
Kapłan z duszą naukowca : Ks. dr Stanisław Zabielski (1956-2002) Małgorzata Kołodziejczyk s. 128-133
„Bogu na chwałę : ludziom na pożytek” : dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie w latach 1916-2006 Wiesław Charczuk s. 134-149
Wyniki nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci gazowej relacji Białka k Wojciech A. Łonak s. 150-189
Spis ziemian powiatu radzyńskiego w latach 1926 Damian Sitkiewicz s. 191-196
Moja Galeria Parczewska Mieczysław Bielski s. 197-207
Spis członków gminy żydowskiej w Radzyniu Podlaskim sprzed 1939 roku Alicja Gontarek s. 208-238
Mieczysław Bielski „Siemień – moja miłość” Agnieszka Gątarczyk s. 239-265
„Niech pamięć o nich nie zaginie…” : ruch oporu w powiecie radzyńskim w świetle relacji zebranych przez szczep harcerski „Węzeł” w 1963 roku Robert Mazurek s. 266-296
„Polska może być Boża i Radzyń może być Boży” : Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga Małgorzata Kołodziejczyk s. 297-314
"Inicjatywy artystyczne Eustachego Potockiego", Krzysztof Gombin, Lublin 2009 : [recenzja] Dariusz Magier Krzysztof Gombin (aut. dzieła rec.) s. 315-317
"W cieniu dziejów i kultury Kościołów wschodnich w Rzeczypospolitej", Andrzej Gil, Siedlce 2009 : [recenzja] Witold Bobryk Andrzej Gil (aut. dzieła rec.) s. 318-319
"Biała Podlaska : dzieje miasta i kościoła farnego pw. św. Anny od XV wieku do 1945 roku", Jan Maraśkiewicz, Biała Podlaska 2007 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Jan Maraśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 320-324
"Ziemiaństwo guberni siedleckiej 1867-1912", Grzegorz Welik, Siedlce 2009 : [recenzja] Emil Noiński Grzegorz Welik (aut. dzieła rec.) s. 325-328
"Polscy jeńcy wojenni w niewoli sowieckiej w latach 1919-1922 : materiały archiwalne", red. Maria Skowronek, Adam Gutowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Tomasz Matuszak Adam Gutowski (aut. dzieła rec.) Maria Skowronek (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Narodowe Siły Zbrojne na Lubelszczyźnie 1944-1947", Mirosław Piotrowski, Lublin 2009 : [recenzja] Wiesław Charczuk Mirosław Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 333-337
"Obraz i struktura Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Siedlcach (sierpień 1944 – czerwiec 1945)", Wiesław Charczuk, [b.m.] 2007 : [recenzja] Andrzej Jaremek Wiesław Charczuk (aut. dzieła rec.) s. 338-341
"Joanna Ostrowska, Tak musiało być : wspomnienia", oprac. Adam Redzik, Warszawa – Łomianki 2007 : [recenzja] Agnieszka Gątarczyk Adam Redzik (aut. dzieła rec.) s. 342-344
"Styl życia ziemiaństwa polskiego po II wojnie światowej", Anna Łoś, Lublin 2008 : [recenzja] Arur Wiktor Anna Łoś (aut. dzieła rec.) s. 345-348
"<<Historia baranów>> Jana Kupca z Łąki : przyczynek do dziejów życia literackiego polskiego kręgu kulturowego na Śląsku", Katarzyna Bizacka, Pszczyna – Łąka 2009 : [recenzja] Artur Ziontek Katarzyna Bizacka (aut. dzieła rec.) s. 349-354
„Nadbużańskie Sławatycze”, R.VI (2005) – R. X (2009) Tomasz Demidowicz s. 355-358