Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2009, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwum parafialne i jego zasób na przykładzie archiwum rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Świętej Anny w Białej Podlaskiej Elżbieta Markowska s. 9-32
Szkolnictwo parafialne w dawnej ziemi stężyckiej (XVI-XVIII w.) Krystian Pielacha s. 33-53
Folwark w Mocówce koło Zamościa : przyczynek do badań nad kulturą materialną o.o. bazylianów zamojskich pod koniec XVIII i na początku XIX wieku Agnieszka Szykuła s. 54-56
Szkoła elementarna w Łęcznej pod zaborem rosyjskim do 1865 roku Monika Bogusz s. 57-95
Bolesław Prus w Siedlcach i o Siedlcach Violetta Machnicka s. 96-114
Szkolnictwo krasnostawskie od powstania listopadowego do I wojny światowej Jacek Kulbaka s. 115-123
Biała Podlaska lat 1914-1939 we wspomnieniach Rafał Dąbrowski s. 124-134
Tajne nauczanie w powiecie łukowskim w czasie okupacji hitlerowskiej (1939-1944) Hanna Będkowska s. 135-145
Działalność OUN-UPA w regionie bialskopodlaskim Agnieszka Kolasa s. 146-166
Mikołaj Meluch – kat podlaskiego podziemia niepodległościowego 1945-1946 Wiesław Charczuk s. 167-173
Początki kolektywizacji rolnictwa w Lubelskiem Mariusz D. Bednarski s. 174-191
Ruch ludowy w powiecie łukowskim w latach 1944-1949 Jacek Romanek s. 192-206
Szkic z dziejów samorządności w mieście Radzyń Podlaski od czasów najdawniejszych do najnowszych Elżbieta Woś Zdzisław Woś s. 207-251
Inwigilacja NSZZ „Solidarność” przez SB w Radzyniu Podlaskim w latach 1980-81 Józef Korulczyk s. 253-271
Miejsca pamięci narodowej w Radzyniu Podlaskim Robert Mazurek s. 272-293
"Opole Lubelskie : historia miasta i powiatu, t. I", Krzysztof Jastrzębski, Warszawa-Puławy 2007 : [recenzja] Damian Sitkiewicz Krzysztof Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 295-298
"Wisznice : dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku", Dariusz Tarasiuk, Wisznice-Lublin 2006 : [recenzja] Marcin Kruszyński Dariusz Tarasiuk (aut. dzieła rec.) s. 299-302
"Pałac Ogińskich w Siedlcach", Grażyna Korneć, Siedlce 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 303-304
"Prawosławie w Siedlcach", Adam Bobryk, Izabela Kochan, Siedlce 2007 : [recenzja] Ewelina Obrępalska Adam Bobryk (aut. dzieła rec.) Izabela Kochan (aut. dzieła rec.) s. 305-308
"Ochotnicze Straże Pożarne południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza – dzieje i teraźniejszość", R. Dmowski, A. Kołodziejczyk, Z. Todorski, Warszawa-Siedlce 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk R. Dmowski (aut. dzieła rec.) A. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Z. Todorski (aut. dzieła rec.) s. 309-313
"Związek Ziemian w Warszawie (1916-1926) : organizacja i wpływy", Włodzimierz Mich, Lublin 2007 : [recenzja] Damian Sitkiewicz Włodzimierz Mich (aut. dzieła rec.) s. 314-320
"Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918", Mieczysław Ryba, Lublin 2007 : [recenzja] Rafał Dobrowolski Mieczysław Ryba (aut. dzieła rec.) s. 321-324
"Izbicy dni powszednie : wojna i okupacja : pamiętnik pisany po latach", Ryszard Adamczyk, Lublin 2007 : [recenzja] Alicja Gontarek Ryszard Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 325-330
"Tajna Oświata na Południowym Podlasiu i Wschodnim Mazowszu 1939-1944", Grażyna Korneć, Siedlce 2006 : [recenzja] Tomasz Demidowicz Grażyna Korneć (aut. dzieła rec.) s. 331-335
"Chronić i kontrolować UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956)", Jacek Witold Wołoszyn, Warszawa 2007 : [recenzja] Wiesław Charczuk Jacek Witold Wołoszyn (aut. dzieła rec.) s. 336-344
"Historia i kultura regionalna w edukacji dzieci, młodzieży, dorosłych w Siedlcach", red. Mirosława Bednarzak-Libera, Siedlce 2007 : [recenzja] Artur Ziontek Mirosława Bednarzak-Libera (aut. dzieła rec.) s. 345-350
"Józefów Duży – Moja Mała Ojczyzna", Edward Czyżo, Serokomla 2008 : [recenzja] Wojciech Kowaluk Edward Czyżo (aut. dzieła rec.) s. 351-353
"Parafia Adamów i jej duszpasterze : przyczynki do dziejów Adamowa", Stanisław Dzyr, Tadeusz Osiński, Lublin 2008 : [recenzja] Karol Szucki Stanisław Dzyr (aut. dzieła rec.) Tadeusz Osiński (aut. dzieła rec.) s. 354-355
„Wiadomości Konserwatorskie Województwa Lubelskiego” z lat 2007-2008, t. IX, 2007, ss. 288, il. 245 i t. X 2008, ss. 310, il. 250 Tomasz Demidowicz s. 356-359