Tytuł Radzyński Rocznik Humanistyczny
ISSN 1643-4374
Wydawca Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Radzyński Rocznik Humanistyczny
2012, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podlaskie sejmiki ziemskie jako organ reprezentacyjny samorządu szlacheckiego I Rzeczypospolitej Ernest Szum s. 7-32
Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach XVI-XVIII wieku Janusz Frykowski s. 33-49
Plany polityczne Chruszczowa w sprawie włączenia części powiatu radzyńskiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej Andrzej Wawryniuk s. 50-66
Kadra kierownicza radzyńskiej Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej w latach 1944-1946 Jacek Romanek s. 67-91
Organizacja terenowych struktur związków zawodowych w południowych powiatach województwa lubelskiego w latach 1944-1975 Beata Rydz s. 92-101
Miejska Rada Narodowa i Urząd Miejski w Radzyniu Podlaskim (1973-1990) : dzieje ustrojowe i spuścizna archiwalna Dariusz Magier s. 102-115
Digitalizacja dokumentacji fonograficznej : z doświadczeń cyfryzacji w Archiwum Państwowym w Lublinie Grzegorz Gałęzowski s. 116-127
Moje wspomnienia z Syberii Wanda Woźniak s. 129-166
40 lat działalności Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim (1972-2012) Robert Mazurek Tadeusz Pietras s. 167-186
40 lat działalności Oddziału PTTK w Radzyniu Podlaskim (1972-2012) Robert Mazurek Tadeusz Pietras s. 167-186
Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych i jego działalność wydawnicza Szczepan Korulczyk s. 187-203
"Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Kielcach 1873-1918 : studium z działalności w latach niewoli narodowej", Urszula Oettingen, Kielce 2010 : [recenzja] Albin Koprukowniak Urszula Oettingen (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Dam im imię na wieki (Iz 56,5) : Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów", Edward Kopówka, Paweł Rytel-Andrianik, Oksford-Treblinka 2011 : [recenzja] Witold Bobryk Edward Kopówka (aut. dzieła rec.) Paweł Rytel-Andrianik (aut. dzieła rec.) s. 207-212
Dopowiedzenie do artykułu p. Jolanty Zawady Cmentarz parafialny w Radzyniu Podlaskim, „Radzyński Rocznik Humanistyczny”, t. 9 (2011), s. 135-158 Janusz Kucharczyk s. 213-214
Konkurs o tytuł „Bakałarza Radzyńskiego” s. 215-217
Kalendarium działań : październik 2011 - wrzesień 2012 s. 218-219