Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Człowiek w Kulturze
1998, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porządek prawny - rzeczywistość czy fikcja? Mieczysław Albert Krąpiec s. 15-26
Powody i okoliczności proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Julia Jaskólska s. 27-48
Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Julia Jaskólska s. 49-97
Od mitów do renesansu praw społecznych człowieka Franciszek Janusz Mazurek s. 99-126
Wolność religijna fundamentem ludzkiej wolności Zofia Józefa Zdybicka s. 127-137
Religia wobec praw człowieka Mirella Nawracała-Urban s. 139-149
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka a wychowanie przez prawo Marek Czachorowski s. 151-160
O źródłach treści praw człowieka Krzysztof Wroczyński s. 161-176
Polityczny fundamentalizm Piotr Jaroszyński s. 177-183
Człowiek - istota otwarta na prawdę i dobro Andrzej Maryniarczyk s. 185-201
Rodzina w cywilizacji łacińskiej a wolność człowieka : na kanwie rozważań Feliksa Konecznego Paweł Skrzydlewski s. 203-233
Kultura klasyczna wobec postmodernizmu Henryk Kiereś s. 235-250
O synderezie Aleksander Białek (tłum.) s. 251-271
Elephantiasis prawodawcza Feliks Koneczny s. 273-281