Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Człowiek w Kulturze
2000, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa Mieczysław A. Krąpiec s. 5-17
Spełnienie się człowieka w religii Zofia J. Zdybicka s. 19-33
Krótki traktat o powołaniu Jarosław Paszyński s. 35-57
Filozofia jako "praeparatio evangélica" Vittorio Possenti Jarosław Merecki (tłum.) s. 51-97
Poznanie pełnej prawdy o człowieku według "Fides et ratio" Bogdan Czupryn s. 73-81
W poszukiwaniu źródeł prawdy Andrzej Maryniarczyk s. 83-95
Meandry neoplatonizmu Piotr Jaroszyński s. 97-107
Znaczenie cnót dla realizowania się człowieka jako osoby Zbigniew Pańpuch s. 109-120
O prasumieniu według św. Tomasza z Akwinu Henryk Majkrzak s. 121-125
Prawa człowieka - fakt realny czy subiektywne odczucie jednostek? Julia Maria Jaskólska s. 127-136
Wiek walki z rodziną : ku wiekowi rodziny Marek Czachorowski s. 137-153
Wobec bioetyki laickiej Grzegorz Hołub s. 155-170
Defekty genetyczne dziecka a prawo do życia Jerzy Chełstowski s. 171-177
Limits of Knowledge and the Human Person Hugh McDonald s. 179-190
Polityka a religia : na kanwie myśli Feliksa Konecznego Henryk Kiereś s. 191-205
Człowiek, naród, państwo w cywilizacji łacińskiej Mieczysław Ryba s. 207-217
Cywilizacyjne zagrożenia życia osobowego na przykładzie zagrożeń ludzkiej wolności Paweł Skrzydlewski s. 219-236
Polska na rozdrożu Włodzimierz Dłubacz s. 237-244
Kultura fizyczna i sport w cywilizacji łacińskiej Ryszard Polak s. 245-266
Filozofia i góry : rozmowa z Krzysztofem Wroczyńskim Katarzyna Stępień s. 267-277