Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Człowiek w Kulturze
2009/2010, Tom 21

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaka tożsamość uniwersytetu? Joaquín Jareño Alarcón Piotr Roszak (tłum.) s. 7-18
"Ex Corde Ecclesiae" - echo Newmanowej "Idei uniwersytetu" Peter Stravinskas Emilia Greń (tłum.) s. 19-35
Uniwersytet amerykański zdemaskowany Curtis L. Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 37-57
Filozofia (metafizyka) w kształceniu uniwersyteckim Andrzej Maryniarczyk s. 59-84
Uczony – suweren czy funkcjonariusz? Henryk Kiereś s. 85-98
KUL w czasach PRL-u – kartka z historii Piotr Jaroszyński s. 99-112
Uniwersytet i apostolat intelektu Piotr Roszak s. 113-124
Utopijny model nauki i jego implikacje Łukasz Stefaniak s. 125-139
Filozofia w wyższych seminariach duchownych Paweł Tarasiewicz s. 141-154
Kilka uwag na temat roli retoryki w kształceniu humanistycznym Imelda Chłodna s. 155-159
Rola uniwersytetu w kulturze - Jan Paweł II (cytaty) Tadeusz Rynkiewicz s. 161-178
Zanim sięgniesz po Tomasza z Akwinu : krótki poradnik teologiczny Piotr Roszak s. 181-195
Dlaczego jestem tomistą? Ralph McInerny Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 197-208
Ku pamięci: w hołdzie Ralphowi McInerny Curtis L. Hancock Joanna Kiereś (tłum.) s. 209-215
Umiarkowany islam Jude P. Dougherty Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 217-229
Odpowiedź na "Przemówienie Étienne Gilsona z okazji przyjęcia do Akademii Francuskiej – 29 maja 1947 roku" Pasteur Vallery-Radot Krzysztof Wroczyński (tłum.) s. 231-252
Fichtego koncepcja wyjątkowości narodu niemieckiego Zdzisław Kieliszek s. 253-276
Terroryzm zagrożeniem moralnym Jerzy Zając s. 277-288