Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Człowiek w Kulturze
2008, Tom 20

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachodnia demokracja : szanse i zagrożenia Piotr Jaroszyński s. 5-16
Jaka demokracja? Henryk Kiereś s. 17-32
Utopia a demokracja współczesna Łukasz Stefaniak s. 33-52
Kilka uwag o demokracji i sile państwa Krzysztof Wroczyński s. 53-66
Demokracja chrześcijańska? Michał Drozdek s. 67-83
Demokracja w nauczaniu papieży Jacek Świątek s. 85-100
Demokracja potrzebuje religii Thomas A. Michaud Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 101-111
Amerykańskie społeczeństwo demokratyczne w ocenie Amerykanina Curtis L. Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 113-130
Demokracja liberalna i jej wpływ na edukację amerykańską Imelda Chłodna s. 131-141
Demokracja a media Paweł Pasionek s. 143-159
Demokracja : refleksja z punktu widzenia estetyki Sixto J. Castro Piotr Jaroszyński (tłum.) s. 161-176
Problem demokracji w starożytności Zbigniew Pańpuch s. 177-208
Sprawiedliwość a prawo w cywilizacji łacińskiej Krzysztof Wroczyński s. 211-222
Woluntaryzm w polityce Paweł Borkowski s. 223-235
Problem natury i zła w świetle prac I. Kanta Robert A. Delfino Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 237-257
Miejsce edukacji w twórczości Antonio Rosminiego Serbatiego Małgorzata Zielonka s. 259-275
Od "proletariatu" do "człowieka masowego" Tadeusz Rynkiewicz s. 277-288
The Quo/Quod Fallacy in the Discussion of Realism (Part Two) John Deely s. 289-315
Dzieje filozofii jako poszukiwanie prawdy : Wojciecha Dzieduszyckiego koncepcja historii filozofii Teresa Zawojska s. 319-337
Dietrich von Hildebrand (1889-1977) - współczesny filozof i etyk Robert Brzozowski s. 339-346