Znaleziono 17 artykułów

Krzysztof Wroczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Antonio Rosmini : koleje życia Krzysztof Wroczyński s. 15-23
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kilka uwag o demokracji i sile państwa Krzysztof Wroczyński s. 53-66
Antonio Rosmini wobec wydarzeń współczesnych Krzysztof Wroczyński Paweł Borkowski (tłum.) s. 81-88
    Zacytuj
  • Udostępnij
Człowiek, osoba i prawo w świetle definicji Antonia Rosminiego Krzysztof Wroczyński s. 97-111
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wpływ ideologii socjalizmu na życie osobowe człowieka Krzysztof Wroczyński s. 137-148
Źródła zagrożeń dla praw człowieka Krzysztof Wroczyński s. 141-145
Demokratyczne państwo prawne Krzysztof Wroczyński s. 151-160
"Prawo wobec moralności : Antonia Rosminiego koncepcja filozofii prawa", Krzysztof Wroczyński, Lublin 2008 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Krzysztof Wroczyński (aut. dzieła rec.) s. 156-159
O źródłach treści praw człowieka Krzysztof Wroczyński s. 161-176
"Philosophia Christiana" jako "veraphilosophia" w ujęciu Antonio Rosminiego Krzysztof Wroczyński s. 165-172
Prawo naturalne z perspektywy filozofii Antonia Rosminiego i św. Tomasza z Akwinu Krzysztof Wroczyński s. 179-200
O wybranych problemach filozofii prawa Katarzyna Stępień Krzysztof Wroczyński s. 197-214
Dla kogo konkordat? : o tożsamości i przyszłości Polski Krzysztof Wroczyński s. 207-225
Sprawiedliwość a prawo w cywilizacji łacińskiej Krzysztof Wroczyński s. 211-222
Odpowiedź na "Przemówienie Étienne Gilsona z okazji przyjęcia do Akademii Francuskiej – 29 maja 1947 roku" Pasteur Vallery-Radot Krzysztof Wroczyński (tłum.) s. 231-252
Filozofia i góry : rozmowa z Krzysztofem Wroczyńskim Katarzyna Stępień s. 267-277
Finalizm biologiczny a problemy ontologiczne : perspektywa arystotelesowska Alfredo Marcos Krzysztof Wroczyński (tłum.) s. 357-388