Znaleziono 2 artykuły

Alfredo Marcos

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka poza kontekstem uzasadnienia Paweł Polak Alfredo Marcos (aut. dzieła rec.) P. Roszak (tłum.) s. 295-305
Finalizm biologiczny a problemy ontologiczne : perspektywa arystotelesowska Alfredo Marcos Krzysztof Wroczyński (tłum.) s. 357-388