Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Człowiek w Kulturze
2005, Tom 17

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzki wymiar pracy Mieczysław A. Krąpiec s. 7-18
Godność pracy w ujęciu Hezjoda : współczesne refleksje Peter A. Redpath Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 19-31
Praca i sztuka Henryk Kiereś s. 33-39
Rzeczywistość ziemska : praca : (refleksje nad teologią pracy) Marek Marczewski s. 41-57
Praca a naród Paweł Tarasiewicz s. 59-71
Praca człowieka a zniewolenie pracą i terror pracy z perspektywy realistycznej antropologii filozoficznej Paweł Skrzydlewski s. 74-84
Dwa wymiary bezrobocia Piotr Stanisław Mazur s. 85-100
Rozumienie pracy w cywilizacji arabskiej Maria Joanna Gondek s. 101-118
Uczenie się jako praca Imelda Chłodna s. 119-134
Deprecjacja pracy i wysiłku w kolorowych pismach dla młodzieży Piotr Tomasz Nowakowski s. 135-141
Od SOPHIA do PHILOSOPHIA Piotr Jaroszyński s. 145-157
Osoba - rodzina - naród a Europa Andrzej Maryniarczyk s. 159-164
"Philosophia Christiana" jako "veraphilosophia" w ujęciu Antonio Rosminiego Krzysztof Wroczyński s. 165-172
Francisa Fukuyamy rozumienie godności osoby Piotr Stanisław Mazur s. 173-185
Nietzscheański człowiek po "śmierci Boga" Alicja Łyskawka s. 187-200
Filozofia wychowania w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Henryk Majkrzak s. 201-212
Początki formowania się amerykańskiego szkolnictwa wyższego Imelda Chłodna s. 213-220
Contra Torrentem : życie i twórczość Antona Hilckmana (1900-1970) Tomasz Stępień s. 223-228
Viktor Emil Franki : świadek nadziei Joanna Rutkowska-Hajduk s. 229-240
Jadwiga Zamoyska i jej program pracy społecznej Maria Joanna Gondek s. 241-255
Kultura słowiańska (polska) i niemiecka Anton Hilckman Jacek Świątek (tłum.) s. 259-269
Namiastka religii Eric Voegelin Jacek Świątek (tłum.) s. 271-290