Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 7
Człowiek w Kulturze
1994, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idea "postępu" w krzywym zwierciadle ekologii Krąpiec Mieczysław A. s. 17-29
Kalokagathia Piotr Jaroszyński s. 31-42
Sztuka a prawda Henryk Kiereś s. 51-69
Potrzeba mitu? Maria Boużyk s. 71-93
Kłopoty z realizmem filozofii dziejów Piotr Moskal s. 95-111
Przedfilozoficzne rozumienie rzeczywistości Urszula Michalak s. 123-142
Dlaczego tomizm dziś? Andrzej Maryniarczyk s. 143-163