Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Człowiek w Kulturze
2007, Tom 19

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Mieczysława A. Krąpca OP oraz opracowania dotyczące jego osoby, poglądów i twórczości Agata Szymaniak s. 11-64
O lubelskiej szkole filozoficznej : [rozmowa z o. prof. Mieczysławem A. Krąpcem OP] Katarzyna Stepień s. 65-71
Przełom w dziejach polskiej filozofii : koncepcja filozofii metafizycznej Mieczysława A. Krąpca OP Andrzej Maryniarczyk s. 73-97
Charakterystyczne rysy personalizmu Mieczysława A. Krąpca OP Ignacy Dec s. 99-110
Bóg – Osobowa Prawda i Miłość – ostatecznym celem życia człowieka Zofia J. Zdybicka s. 111-124
Przezwyciężyć ontologię Piotr Jaroszyński s. 125-139
Dramat i teatr a "Poetyka" Arystotelesa Henryk Kiereś s. 141-154
Mieczysława A. Krąpca OP antropologia integralna Piotr Stanisław Mazur s. 155-162
Filozofia kultury polskiej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP Paweł Tarasiewicz s. 163-177
Prawo naturalne z perspektywy filozofii Antonia Rosminiego i św. Tomasza z Akwinu Krzysztof Wroczyński s. 179-200
Rola filozofii realistycznej w kształtowaniu się ludzkiej kultury prawnej Paweł Skrzydlewski s. 201-226
Rola uniwersytetu w kulturze w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP Imelda Chłodna s. 227-242
Poznanie zdroworozsądkowe i jego funkcja w filozofii realistycznej w ujęciu Mieczysława A. Krąpca OP Wojciech Daszkiewicz s. 243-262
Uczenie się jako przypominanie sobie : tomistyczna droga odzyskania kształcenia na poziomie wyższym Peter A. Redpath Rafał Lizut (tłum.) s. 265-275
Realizm : jedyna droga przekroczenia progu nadziei Thomas A. Michaud Rafał Lizut (tłum.) s. 277-286
Filozofia i marksizm we współczesnych Chinach : kilka refleksji Brendan Sweetman Rafał Lizut (tłum.) s. 287-300
Realizm i problem uniwersaliów : rozwiązanie tomistyczne Robert Delfino Rafał Lizut (tłum.) s. 301-315
Filozofia a walka o duszę cywilizacji Zachodu Curtis Hancock Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 317-330
Spór o rozumienie "filozofii chrześcijańskiej" między É. Gilsonem a H. Gouhierem Richard J. Fąfara Rafał Lizut s. 331-355
Finalizm biologiczny a problemy ontologiczne : perspektywa arystotelesowska Alfredo Marcos Krzysztof Wroczyński (tłum.) s. 357-388
The Quo/Quod Fallacy in the Discussion of Realism (Part One) John Deely s. 389-425
A Woman and a Man as Prime Analogical Beings Allen Prudence s. 427-449