Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Człowiek w Kulturze
1995, Tom 6-7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy człowiek bez celu? Mieczysław A. Krąpiec s. 5-36
Nowe niebo i nowa ziemia w gnostyckim imperium Jan Maria Jackowski s. 37-75
Filozoficzne "obrazy" człowieka a psychologia Andrzej Maryniarczyk s. 77-99
Cywilizacja łacińska wobec naporu emanatyzmu Piotr Jaroszyński s. 101-115
"La fin" : Jacquesa Derridy rozważania o bez-celowości Jan Sochoń s. 117-130
Nauka a problem istnienia Boga Włodzimierz Dłubacz s. 131-139
Byt a Bóg w filozofii klasycznej Włodzimierz Dłubacz s. 141-149
Klasyczna ("prywatywna") teoria sztuki Henryk Kiereś s. 151-183
Ateistyczny liberalizm wobec religii i moralności chrześcijańskiej Tadeusz Biesaga s. 185-198
Źródła zagrożenia rodziny Tadeusz Biesaga s. 199-205
Dla kogo konkordat? : o tożsamości i przyszłości Polski Krzysztof Wroczyński s. 207-225
Projekt konstytucji RP i prawa człowieka Marek Piechowiak s. 227-250
Afirmacja prawa naturalnego czy pozytywizm prawny Katarzyna Stępień s. 251-260
Czy etyka bez celu? Arkadiusz Robaczewski s. 261-285
Wolność sumienia, czy prawo i prawda? Piotr Moskal s. 287-293
Metafizyka dziejów Piotr Moskal s. 295-312
Sztuka religijna czy sacrum w sztuce? Henryk Kiereś s. 313-330
Aby przywrócić "mowę" rzeczom Andrzej Maryniarczyk s. 331-336
Mądrość jako cel filozofii Paweł Gondek s. 337-343
Zagłada - przemoc - manipulacja Henryk Kiereś s. 345-352
Czy istnieje ostateczny cel życia ludzkiego? Mirosław Mylik s. 353-362
Synteza dziejów Polski Michała Bobrzyńskiego a synteza dziejów Polski Joachima Lelewela Wojciech Kaute s. 363-385
Elzenbergowskie pojęcie "woli meta-empirycznej" Waldemar Prusik s. 387-394