Tytuł Człowiek w Kulturze
ISSN 1230-4492
Wydawca Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Człowiek w Kulturze
2011/2012, Tom 22

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O autorytet nauczyciela Piotr Jaroszyński s. 5-17
Autorytet i cywilizacja Henryk Kiereś s. 19-31
Autorytet metafizyki realistycznej Andrzej Maryniarczyk s. 33-44
Rola autorytetu w etyce Janis (John) Ozolins Joanna Kiereś-Łach (tłum.) s. 45-65
Autorytet a poszukiwanie mądrości : wokół konceptu "auctoritas" w teologii św. Tomasza z Akwinu Piotr Roszak s. 67-90
Kryzys autorytetu Corina Yoris-Villasana Dariusz Galik (tłum.) s. 91-99
Pseudoautorytet zdemaskowany Paweł Tarasiewicz s. 101-114
Natura autorytetu demokratycznego Peter A. Redpath Paweł Tarasiewicz (tłum.) s. 115-126
Autorytet z perspektywy Kanady William Sweet Joanna Kiereś-Łach (tłum.) s. 127-145
Autorytet rodziny – dobro czy przeżytek? Imelda Chłodna s. 147-165
Początki rozumienia autorytetu w starożytności Zbigniew Pańpuch s. 167-206
Pater familias Andrzej P. Stefańczyk s. 207-227
Autorytet nauczyciela Irena Sławińska s. 229-233
Czy Arystoteles byłby dobrym coachem? Joanna Łach-Kiereś s. 235-241
Wstęp do epitafu Monika Komsta s. 245-249
Mowa pogrzebowa na cześć Ojca Monika Komsta (tłum.) s. 251-259
Najwyższa zasada prawomocności politycznej w tradycji tomistycznej : teologia polityczna Julio Meinvielle (1905-1973) Sergio R. Castaño Piotr Roszak (tłum.) s. 261-284
Czy osoba racjonalna może być ateistą? : w nawiązaniu do książki Richarda Dawkinsa "Bóg urojony" Frank Mobbs Joanna Łach-Kiereś (tłum.) s. 287-205