Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 10
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
1990, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Andrzej Bursa - życie i legenda, część II Grażyna Pietruszewska s. 7-17
W kwestii tzw. "Dwudziestolecia międzywojennego" Andrzej Chruszczyński s. 19-32
Adam Mickiewicz w liryce narodów Związku Radzieckiego Julian Maliszewski s. 33-46
Uwagi o metaforyce czasoprzestrzeni w "Stepach akermańskich" Adama Mickiewicza Irena Jokiel s. 49-55
Słowo i gest w "Dzidzibobo" T. Różewicza Anna Jakubczak s. 57-68
O rybach, rakach i podstępnych ptakach Barbara Kubicka-Czekaj s. 69-74
Literatura - region Stefan Jerzy Buksiński s. 77-89
Generał Wincenty Krasiński stara się o rękę Elizy Branickiej dla swego syna Zygmunta Władysław Studencki s. 91-101
Profesor Władysław Jan Studencki (1910-1985) : szkic do portretu Edward Polanowski s. 105-114
Z korespondencji pisarzy i uczonych czeskich i polskich z przełomu wieków XIX i XX Jerzy Starnawski s. 117-135