Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
1994, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nota edytorska Stanisław Podobiński s. 4
Polska i Polacy w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza Edward Polanowski s. 7-14
Science fiction jako odmiana literatury imaginacyjnej Leszek Będkowski s. 15-25
"Siła bezsilnych" : Zbigniewa Herberta myślenie Kartezjuszem Agnieszka Zakrzewska-Czajkowska s. 27-32
Outsider w twórczości Ireneusza Iredyńskiego Iwona Czechowiczówna s. 33-45
Motywy autobiograficzne w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego Edyta Dziewońska s. 47-56
Związki poezji Młodej Polski z malarstwem Elżbieta Hurnikowa s. 57-74
Jak jest zbudowany "Snobizm i postęp" Stefana Żeromskiego Irena Jokielowa s. 75-91
Aspekty recepcji Henryka Sienkiewicza na niemieckim obszarze językowym Joanna Juszczyk s. 93-98
Świat muzyki i plastyki w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej Cecylia Winczek-Langier s. 99-108
W świecie poetyckiej wyobraźni Włodzimierza Perzyńskiego Grażyna Pietruszewska-Kobiela s. 109-123
Osobność języka poetyckiego Haliny Mygi-Poświatowskiej Stanisław Podobiński Stefania Świątkowa s. 125-134
"Ogniwa" (1928-1931) - czasopismo częstochowskiej młodzieży nauczycielskich szkół średnich i jego udział w szkolnej komunikacji literackiej Wiesław Leszczyński s. 137-156
Czasopismo literackie "Drugi Tor" (1936) Edmund Łągiewka s. 157-169
Akta Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich cennym źródłem wiedzy o nauczaniu języka polskiego w latach 1848-1918 Bronisława Kulka s. 173-186
Muzea literackie w Polsce : rekonesans Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 187-207
Marian Mikuta jako charyzmatyczny artysta słowa Stanisław Podobiński s. 211-214
Wspomnienie o Marianie Mikucie Jerzy Starnawski s. 215-228