Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
2003, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Egzemplum - jego treść i funkcja w wybranych przekazach późnego Średniowiecza Beata Łukarska s. 5-18
Postyllografia jako forma prozy oratorskiej Wojciech Pazera s. 19-22
Dwie śmierci romantyczne : (Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z "Pogrzebu kapitana Meyznera" Juliusza Słowackiego) Iwona Drobczuk-Zwolińska s. 23-30
"Panem Tadeuszem" odczytywanie "Latarnika" Joanna Warońska s. 31-37
Henryk Sienkiewicz jako świadek końca cywilizacji Artur Żywiołek s. 39-52
Niemieckie czasopisma modernistyczne Elżbieta Hurnikowa s. 53-58
Rozwój teorii "sztuki-gry" w zachodnioeuropejskiej oraz rosyjskiej estetyce i teorii literatury u początków XX wieku Lucyna Rożek s. 59-68
"Eros i Psyche" - utwór dramatyczny w dziele operowym Anna Wypych-Gawrońska s. 69-78
"Rozwichrzona" powieść Jalu Kurka Elżbieta Wróbel s. 79-86
O nową typologię poezji polskiej na obczyźnie po roku 1939 Marian Kisiel s. 87-92
Jedno znaczyć to za mało : o powieściach Wiesława Myśliwskiego Beata Czubaj s. 93-101
Chronotopia uznakowiona a metafizyka rzeczy : wokół prozy Olgi Tokarczuk Dorota Utracka s. 103-114