Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
2001, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redaktora Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Stanisław Podobiński s. 3-4
Wyznaczniki funkcji konatywnej w formułach wstępnych osiemnastowiecznych suplik chłopskich Renata Bizior-Ociepa s. 5-10
O wczesnej prozie Wiesława Jażdżyńskiego : (od "Okolicy starszego kolegi" do "Ostatniej godziny") Józef Duk s. 11-27
Profesor Tadeusz Bujnicki jako sienkiewiczolog Arkadiusz Frania s. 29-40
Typologia bohaterów dramatów Sławomira Mrożka Jarosław Grządzielski s. 41-54
"Cząstka narodowej Ewangelii" - recepcja twórczości Juliusza Słowackiego w szkołach średnich przed rokiem 1918 Bronisława Kulka s. 55-82
Geneza powstania poematów południowych Aleksandra Puszkina Cezary Marcinkiewicz s. 83-91
Język utworów dramatycznych Aleksandra Ostrowskiego Cezary Marcinkiewicz s. 93-108
Rosyjska literatura dramaturgiczna Aleksandra Ostrowskiego w drugiej połowie XIX wieku : stan badań Cezary Marcinkiewicz s. 109-122
Los człowieka - los poety : Włodzimierz Perzyński Zbigniew Miszczak s. 123-127
Opinia publiczna w nauczaniu społecznym Kościoła Stanisław Pamuła s. 129-140
Autobiografizm w "Małej apokalipsie" Tadeusza Konwickiego Beata Pokorna s. 141-149
Autobiografizm w prozie międzywojennej Adela Pryszczewska-Kozołub s. 151-158
Postać Tadeusza Kościuszki w refleksji poetyckiej Iwona Sznicer-Gałkowska s. 159-171
Wartości antropocentryczne przyrody w prozie narracyjnej Józefa Weyssenhoffa Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 173-185
"Grób Agamemnona" zbudowany z kamieni tradycji Joanna Warońska s. 187-193
Krytyka literacka dwudziestolecia międzywojennego o powieści reportażowej : rekonesans badawczy Elżbieta Wróbel s. 195-217
Tabula Gratulatoria s. 219