Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
1985, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O nieopublikowanej monografii Marcina Kromera pióra Stanisława Bodniaka Jerzy Grabowiecki s. 9-19
Z dziejów sławy Łukasza Górnickiego Jerzy Starnawski s. 21-26
Kazimierz Kosiński i Ignacy Kozielewski - autorzy prac o Łukaszu Górnickim Barbara Kubicka-Czekaj s. 27-33
Między Sarmatyzmem i Oświeceniem : Czartoryscy w latach 1693-1764 Stefan Jerzy Buksiński s. 35-53
"O Wychowance" Aleksandra Fredry Irena Jokiel s. 55-68
W poszukiwaniu dróg : początki naukowej twórczości Konstantego Wojciechowskiego: 1892-1903 Edmund Łągiewka s. 69-78
"Kresy", powieść Kazimierza Zdziechowskiego Władysław Studencki s. 79-91
Andrzej Bursa - życie i legenda (część I) Grażyna Pietruszewska s. 93-107
Oblicze literackie "Kalendarza Obrazkowego" (1874-1897) Edward Polanowski Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 111-132
Problemy utrwalania i rekonstruowania empirycznej postaci procesu nauczania i uczenia się literatury Edward Biłos s. 135-141
Sprawozdanie z ogólnopolskiej sesji naukowej "Teoria i praktyka nauczania literatury w szkole" Edward Biłos s. 145