Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 6
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
1989, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bronisław Grabowski (1841-1900) : rys biograficzny i twórczość. Rekonesans Edward Polanowski Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 5-30
Wkład Karola Mecherzyńskiego w rozwój polonistyki szkolnej Bronisława Kulka s. 31-60
Ukształtowanie się literackiego toposu jasnogórskiego na przełomie XV Andrzej J. Zakrzewski s. 61-79
O ludycznym aspekcie wczesnych komedii Jerzego Szaniawskiego Wiesław Leszczyński s. 81-90
Materiały dotyczące Stanisława i Marii Leszczyńskich w zbiorach francuskich Jerzy Starnawski s. 91-102
Dziesięciolecie działalności polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie Bożena Puchała Andrzej J. Zakrzewski s. 103-126