Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
1996, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Quasi-dialogi w powieści Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu" Beata Czubaj s. 7-11
Trawestacje biblijne Juliana Ursyna Niemcewicza jako pamflety Jerzy Grabowiecki s. 13-21
Gąszcz zalążni : o poezji Teresy Ferenc Grażyna Pietruszewska-Kobiela s. 23-32
Opisanie rzeki (Ludmiła Marjańska) Grażyna Pietruszewska-Kobiela s. 33-41
Wyznaczniki językowoartystyczne pisarstwa Antoniego Malczewskiego postrzegane współcześnie Stanisław Podobiński s. 43-48
Naturalistyczne sposoby narracji w międzywojennej prozie środowiskowej Adela Pryszczewska-Kozołub s. 49-63
Powieści Gustawa Freytaga i Fryderyka Spielhagena w ocenie polskiej krytyki literackiej lat 1864-1880 Zbigniew Przybyła s. 65-74
Zbiory literackie i językoznawcze Józefa Przyborowskiego (1823-1896) Józef Szocki s. 75-87
Nagość kamienia : o wierszach Haliny Poświatowskiej poświęconych Stanom Zjednoczonym Monika Wysocka s. 89-102
Pietro Bizzarri - włoski humanista Cinquecento Robert K. Zawadzki s. 103-110
"Grecja romantyków : studia nad obrazem Grecji w literaturze romantycznej", Maria Kalinowska, Toruń 1994 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Maria Kalinowska (aut. dzieła rec.) s. 113-118