Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 11
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
1995/1996, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sztuki piękne wpisane w strukturę dzieł literackich Stefana Żeromskiego Dorota Berezińska s. 5-19
O opisach w powieści Wiesława Myśliwskiego "Kamień na kamieniu" Beata Czubaj s. 21-27
Literatura i krytyka czechosłowacka w czasopismach polskich Irena Jokiel s. 29-37
Między Scyllą a Charybdą - George'a Orwella "Folwark zwierzęcy" Bronisława Kulka s. 39-49
Kłopoty z arcydziełem : kilka uwag na marginesie szkolnej recepcji prozy Brunona Schulza Wiesław Leszczyński s. 51-59
Religia i obrzędy Żydów polskich w tetralogii galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego Beata Łukarska s. 61-76
Wizja niedojrzałości Brunona Schulza na tle pisarstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza Grażyna Pietruszewska-Kobiela s. 77-89
Otwarta ezoteryczność języka Brunona Schulza Stanisław Podobiński s. 91-96
Pola Gojawiczyńska a proza kobieca Adela Pryszczewska-Kozołub s. 97-105
Malarstwo portretowe w twórczości literackiej Józefa Weyssenhoffa Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 107-124
"Śmierć pięknych saren" Pavla jako książka o dzieciństwie : dwugłos interpretacyjny Janusz Hurnik Elżbieta Wróbel s. 125-131