Tytuł Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
ISSN 0860-0821
Wydawca Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Prace Naukowe. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury
1998, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane dwudziestowieczne powieści dla dziewcząt - próba charakterystyki historyczno-literackiej i ich recepcji społecznej (współcześnie) Marlena Bednarska s. 5-17
Rodzima sztuka i kultura źródłem inspiracji twórczych Stefana Żeromskiego : poszukiwanie obiektów fascynacji estetycznych w kręgu architektury Dorota Berezińska s. 19-28
Archeologia pamięci w twórczości Józefa Mackiewicza i Tadeusza Konwickiego Agnieszka Czajkowska s. 29-35
Nie dać umrzeć życiu - o poezji Marcina Gołąba Agnieszka Czajkowska s. 37-41
Dialektyzacja w powieściach Wiesława Myśliwskiego Beata Czubaj s. 43-48
Wybrane powieści Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży i ich czytelnictwo wśród młodzieży - próba monograficzna Agnieszak Drążek s. 49-56
Poezja i kontemplacja : wstęp i zarys problemu Jarosław Fazan s. 57-63
Встреча у Чатырдага, или толерантность чудожественного перевода : (три варианта сонета Мицкевича "Widok gór ze stepów Kozłowa" на русском языке) О. И. Федотов s. 65-76
Secesja w poezji austriackiej na przełomie XIX i XX wieku - "literarischer Jugendstil" Elżbieta Hurnikowa s. 77-84
Nad listami Stanisławy Przybyszewskiej Irena Jokiel s. 85-98
Szkolna recepcja twórczości Bolesława Prusa w latach (1918-1997) : rekonesans badawczy Bronisława Kulka s. 99-120
"Biuletyn Parafialny" par. św. Jakuba w Częstochowie jako środek przekazu treści religijnych Stanisław Pamuła s. 121-132
20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II w polskiej prasie codziennej Stanisław Pamuła s. 133-141
Samotność w historii : o języku pisarstwa Władysława Terleckiego Stanisław Podobiński s. 143-151
O międzywojennej prozie kobiet Adela Pryszczewska-Kozołub s. 153-160
Празднование в Польше столетней годовшчины со дня рождения А. С. Пушкина Zbigniew Przybyła s. 161-174
К какой конфессии принадлежал автор "Слова о полку Игореве"? А. О. Шелемова s. 175-185
Dzieje wydawnicze utworów Marii Konopnickiej w okresie zaborów (1875-1914) Józef Szocki s. 187-199
Literatura piękna w kulturze czytelniczej uczniów szkół podstawowych : (w świetle badań) Józef Szocki s. 201-211
O plastyczności opisów natury w prozie artystycznej Józefa Weyssenhoffa Kazimiera Zdzisława Szymańska s. 213-225
"Pamięć rzeczy" : mityzacja i demityzacja świata rzeczy w poezji Zbigniewa Herberta Dorota Utracka s. 227-240
"Serca rzeczy" : Zbigniew Herbert - studia przedmiotów Dorota Utracka s. 241-255
Puszkin w "Dziennikach" Żeromskiego Rafał Włodarczyk s. 257-263
Trwanie i ulotność : (o tworach kultury w poezji Haliny Poświatowskiej słów kilka) Monika Wysocka s. 265-273
"Dynamis" i "schema" utworu poetyckiego w "Poetyce" Arystotelesa i "Ars Poetica" Horacego Robert K. Zawadzki s. 275-279
Pindar i Bakchylides - najwcześniejsi europejscy teoretycy literatury Robert K. Zawadzki s. 281-288
Twarze i głosy winnych - dramat życia bohaterów "Niespodzianki" Karola Huberta Rostworowskiego Katarzyna Zielińska s. 289-299
"Słownictwo współczesnej poezji polskiej. T. 1-2", Halina Zgółkowa, Tadeusz Zgółka, Poznań 1992 : [recenzja] Stanisław Podobiński Tadeusz Zgółka (aut. dzieła rec.) Halina Zgółkowa (aut. dzieła rec.) s. 301-302