Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Walka z zarazą w polskim piśmiennictwie w XVIII wieku Małgorzata Jaszczuk
Antropologiczne spojrzenie na chorobę jako zjawisko kulturowe Danuta Pekala-Gawęcka s. 5-16
Metafizyczne widzenie choroby w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych Bogdan Rok s. 17-30
Dżuma w polskim piśmiennictwie w XVIII w. Małgorzata Jaszczuk s. 31-60
"Polska szkoła filozofii medycyny" a marksizm Zbigniew Jastrzębowski Tadeusz Srogosz s. 61-68
Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1897-1939 : w setną rocznicę utworzenia Wydziału Lekarskiego (1894-1994) Wanda Wojtkiewicz-Rok s. 69-86
"Pamiętnik z getta warszawskiego : październik 1940-styczeń 1943", H. Makower, Wrocław 1987 : [recenzja] Ryszard Ergetowski H. Makower (aut. dzieła rec.) s. 87-101
"Historia histerii", Étienne Trillat ; tł. Zofia Podgórska-Klawe i Elżbieta Jamrozik, Wrocław 1993 : [recenzja] Anita Magowska Andrzej Pankalla Elżbieta Jamrozik (aut. dzieła rec.) Zofia PodgórskaKlawe (aut. dzieła rec.) Étienne Trillat (aut. dzieła rec.) s. 102-108
"Zarys dziejów farmacji z elementami zagadnień metodologicznych dla studentów farmacji", Aleksander Drygas, Gdańsk 1994 : [recenzja] Katarzyna Hanisz Aleksander Drygas (aut. dzieła rec.) s. 108-109
"Historia leków naturalnych. T. 3: Ziołolecznictwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny; T. 4: Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych", pod red. B. Kuźnickiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Jaromir Jeszke Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 110-113
"Lecznictwo ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej", Jolanta Sadowska, Łódź 1990 : [recenzja] Elżbieta Więckowska Jolanta Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 114-117
"Mesmeryzm : od astrologii do bioenergoterapii", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław 1994 : [recenzja] Tadeusz Sorgosz Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 118-119
Źródła do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Cz. 2 Rościsław Żerelik s. 121-124
Polska spuścizna medyczna w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego Bożena Urbanek s. 125-132
Światowa konferencja historyków psychiatrii w Londynie, 7-20 sierpnia 1993 Bożena Urbanek s. 133-135
Konferencja Naukowa pt. "Problemy metodologiczne i metod badawczych w historii nauk przyrodniczych i medycyny" Bożena Płonka-Syroka s. 135-137
Sympozjum pt. "Ból i cierpienie", Kraków 15-16 stycznia 1994 Zbigniew Domosławski s. 137-140
Konferencja naukowa pt. "Obraz człowieka i ludzkiego ciała : społeczno-kulturowy kontekst medycyny", Wrocław 16-17 maja 1994 Bożena Płonka-Syroka s. 140-143
Sesja naukowa: "Szpitalnictwo w dawnej Polsce", Warszawa 30 maja - 1 czerwca 1994 Jaromir Jeszke s. 144-147