Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tajemnica skóry. Cz.1, Święte uleczanie wobec chorób zakaźnych, dermatologicznych i wenerycznych : (sylwetki patronów, ikonografia i obecność w kulturze) Jowita Jagla s. 7-24
Medycyna i literatura : obraz człowieka chorego w "Żywocie człowieka poczciwego" Mikołaja Reja Weronika Kocela s. 25-39
Gruźlica w okresie Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego w teorii i praktyce medycznej : (fragment pracy doktorskiej). Cz. 2 Jerzy Janiuk s. 41-78
"...na trzeźwo..." czy jednak ze znieczuleniem : krótka próba odpowiedzi na pytanie czy w początkach XIX wieku chirurdzy wojskowi stosowali leki umierzające ból Maria J. Turos s. 81-93
Choroby skóry i jej przydatków w międzywojennej Polsce na podstawie poradników dla kobiet z lat 1922-1939 Ewa Szmaj s. 95-116
Lekarze w Sejmie Śląskim Witold Marcoń s. 119-147
Instytucja nadzoru fachowo-lekarskiego w Polsce w latach 1947-1950 w świetle ówczesnych doniesień prasowych Magdalena Paciorek s. 149-167
Książka medyczna w repertuarze łódzkich wydawców 1945-1956 Magdalena Rzadkowolska s. 169-183
Próba połączenia ognia z wodą - czyli rekonstrukcja historyczna jako forma przekazu wiedzy w historii medycyny Maria J. Turos s. 187-207
Essling, Aspern, wyspa Löbau 1809 - czyli właśnie przeczytałem "Bitwę..." Maria J. Turos s. 211-225
Prof. dr med. Władysław Dzierżyński (1881-1942) Wojciech Źródlak s. 227-237
Służby bezpieczeństwa a środowisko pielęgniarskie podczas wystąpień warszawskich w 1963 roku w zasobach archiwum IPN Agnieszka Kozińska s. 239-253
"Zawody diagnosty laboratoryjnego i felczera w XIX i XX wieku", pod red. Bożeny Urbanek : [recenzja] Walentyna Krystyna Korpalska Bożena Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 257-260
"Historia dentystyki w zarysie", Jerzy Supady, Łódź 2010 : [recenzja] Jacek T. Persa Jerzy Supady (aut. dzieła rec.) s. 261-269
"Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmiennictwie medycznym okresu międzywojennego", Magdalena Paciorek, Warszawa 2010 : [recenzja] K. Kret Magdalena Paciorek (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Krakowskie izby aptekarskie", Maciej Bilek, Kraków 2011 : [recenzja] A. Marek Maciej Bilek (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Epidemie w dawnej Polsce", S. Wrzesiński, Warszawa 2011 : [recenzja] A. Marek Szymon Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 279-280
"Higieniści : z dziejów eugeniki", Maciej Zaremba Bielawski, Wołowiec 2011 : [recenzja] Magdalena Paciorek Maciej Zaremba Bielawski (aut. dzieła rec.) s. 281-284
Sesja naukowa: "Dzieje medycyny i farmacji na Śląsku. Racibórz 10-11 IX 2010 r." Maria Kempa s. 287-288
Międzynarodowa konferencja z cyklu: Zawody medyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : "Zawody: diagnosty laboratoryjnego i felczera na ziemach polskich w XIX i XX wieku" Maria Kempa s. 289-291
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Kultura uzdrowiskowa w Europie", Duszniki Zdrój, 19-20 maja 2011 r. Teresa Dworecka s. 293-296
Nasi Autorzy. s. 300-301