Znaleziono 40 artykułów

Tadeusz Srogosz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem wyboru teorii w badaniach biologicznej egzystencji człowieka w dziejach Tadeusz Srogosz s. 7-24
Dzieje myśli medycznej czasów nowożytnych - postulaty badawcze i propozycje metodologiczne Tadeusz Srogosz s. 7-21
Stan i potrzeby badań nad dziejami osiemnastowiecznej medycyny polskiej Tadeusz Srogosz s. 23-30
Lazarety główne na zapleczu działań armii francuskiej i polskiej w 1807 r. Tadeusz Srogosz s. 43-60
Reforma opieki społecznej i zdrowotnej jako czynnik poprawy parametrów ilościowych i jakościowych potencjału ludnościowego według populacjonistów polskich drugiej połowy XVIII wieku Tadeusz Srogosz s. 47-64
"Polska szkoła filozofii medycyny" a marksizm Zbigniew Jastrzębowski Tadeusz Srogosz s. 61-68
W sprawie konstruowania teorii (modeli) dziejów nauk medycznych Tadeusz Srogosz s. 63-68
Trwałość i zmienność warunków zdrowotnych ludności chłopskiej w Rzeczypospolitej w XVIII w. Tadeusz Srogosz s. 85-104
Historia medycyny i farmacji na łamach "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" w latach (1956-2005) Tadeusz Srogosz s. 93-122
"Lekarze, cyrulicy, szarlatani : stan medycyny w Polsce stanisławowskiej 1764-1975", Andrzej Abramski, Katowice 1992 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Andrzej Abramski (aut. dzieła rec.) s. 115-118
"Człowiek i śmierć", Philippe Aries, Warszawa 1992 : [recenzja] Jan Głowacki Tadeusz Srogosz Philippe Aries (aut. dzieła rec.) s. 121-125
Geneza i działalność towarzystw lekarskich na Grodzieńszczyźnie (1862-1914) Jewgienij M. Tiszczenko Tadeusz Srogosz (tłum.) s. 127-137
"Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie słanisławowskim", Tadeusz Srogosz, Łódź 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jerzy Maroń (aut. dzieła rec.) s. 136-138
"Dżuma ujarzmiona? : walka z czarną śmiercią za Stanisława Augusta", Tadeusz Srogosz, Wrocław 1997 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 149-151
Geneza i funkcjonowanie komisji dobrego porządku Tadeusz Srogosz s. 152-163
Ochrona zdrowia w dzisiejszej zachodniej Białorusi w okresie międzywojennym (1921-1939) Eugeniusz M. Tiszczenko Tadeusz Srogosz (tłum.) s. 153-174
"Polska medycyna oświeceniowa", Wiktor Piotrowski, Jawor 1997 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 153-157
"Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur", Jean-Pierre Bois ; przeł. Katarzyna Marczewska, Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jean-Pierre Bois (aut. dzieła rec.) Katarzyna Marczewska (aut. dzieła rec.) s. 158-162
"Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 166-172
"Casimir Funk und der Vitaminbegriff", Berhard Schulz, Düsseldorf 1997 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Bemhard Schulz (aut. dzieła rec.) s. 166-168
Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego (koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) Tadeusz Srogosz s. 171-184
"Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej", Bogdan Rok, Wrocław 1995 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Narodziny kliniki", Michel Foucault ; tł. Paweł Pieniążek, Warszawa 1999 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Michel Foucault (aut. dzieła rec.) Paweł Pieniążek (aut. dzieła rec.) s. 174-178
"Medycyna polska epoki kontrreformacji (1600-1764)", Wiktor Piotrowski, Jawor 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wiktor Piotrowski (aut. dzieła rec.) s. 176-180
"Problemy sanitarno-zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim", Tadeusz Srogosz, Łódź 1993 : [recenzja] Jaromir Jeszke Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 182-186
"Medizin im Dritten Reich", red. Johanna Bleker i Norbert Jachertz, Köln 1993 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Johanna Bleker (aut. dzieła rec.) Norbert Jachertz (aut. dzieła rec.) s. 187-191
"Żołnierz swawolny : z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku", Tadeusz Srogosz, Warszawa 2010 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 187-197
"Historia epidemii : od dżumy do AIDS", Jacques Ruffié, Jean Charles Sournia ; tł. Bożena Anna Matusiak, Warszawa 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Bożena Anna Matusiak (aut. dzieła rec.) Jacques Ruffié (aut. dzieła rec.) Jean Charles Sournia (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Lecznictwo ludowe w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Czynniki i kierunki przemian", Jaromir Jeszke, Wrocław 1996 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 196-198
"Historia - kultura - metafora : powstanie nieklasycznej historiografii", Wojciech Wrzosek, Wrocław 1995 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Wojciech Wrzosek (aut. dzieła rec.) s. 199-203
Konferencja naukowa Historia medycyny i ochrony zdrowia Grodzieńszczyzny, Grodno 2-3 lutego 1995 r. Tadeusz Srogosz s. 200-203
"Przemysław Dąbkowski (1877-1950) profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza", Roman Nowacki, Opole 2002 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Roman Nowacki (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Pomoc weteranom, rannym i chorym na ziemiach polskich w latach 1806-1807", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2001: [recenzja] Zbigniew Pilarczyk Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 206-209
XIX Bałtycka Konferencja Historii Nauki, Wilno-Kowno, 15-17 stycznia 1999 roku Tadeusz Srogosz s. 209-210
VIII Republikańska Naukowa Konferencja Historii Medycyny pt. Medycyna Białorusi XX wieku. Witebsk, 29-30 października 1998 roku Tadeusz Srogosz s. 211-212
"W poszukiwaniu paradygmatu polskiej historiografii medycznej", Jaromir Jeszke, Poznań 2000 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Jaromir Jeszke (aut. dzieła rec.) s. 240-244
"Kłasicznyj univiersitiet. Evoljucja, suczasnyj stan, pierspiektivy", M. V. Poljakov, V. S. Savczuk, Kijev 2004 : [recenzja] Tadeusz Srogosz M. V. Poljakov (aut. dzieła rec.) V. S. Savczuk (aut. dzieła rec.) s. 257-261
Los weteranów Legii Włoskiej w 1807 roku Tadeusz Srogosz s. 285-290
Postawy ludzi nauki w okresie terroru : na marginesie książki Simona Sznola: "Herosi, gangsterzy i konformiści" Tadeusz Srogosz Simon Sznol (aut. dzieła rec.) s. 299-312
"Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki", Tadeusz Srogosz, Częstochowa 2003 : [recenzja] Andrzej Wałkówski Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 454-457