Znaleziono 9 artykułów

Andrzej Stroynowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cele i skutki rozdwojenia sejmiku podolskiego w 1786 roku Andrzej Stroynowski s. 99-114
"Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921", Jerzy Łojek, Lublin 1981 : [recenzja] Zbigniew Anusik Andrzej Stroynowski Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 184-188
O oratorstwie politycznym sejmów stanisławowskich Andrzej Stroynowski s. 185-208
"Żołnierz swawolny : z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku", Tadeusz Srogosz, Warszawa 2010 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Tadeusz Srogosz (aut. dzieła rec.) s. 187-197
"Patriotyzm w myśli konfederatów barskich", Arkadiusz Michał Stasiak, Lublin 2005 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Arkadiusz Michał Stasiak (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794", Małgorzata Karkocha, Łódź 2011 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Małgorzata Karkocha (aut. dzieła rec.) s. 216-221
"Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej", Andrzej Stroynowski, Łódź 2005 : [recenzja] Jacek Krupa Andrzej Stroynowski (aut. dzieła rec.) s. 223-232
"Ogrody Stanisława Leszczyńskiego w Lotaryngii w latach 1737-1766", Małgorzata Skwarczyńska, Warszawa 2005 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Małgorzata Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 307-314
W sprawie kultury szlacheckiej : (na marginesie książki Janusza Tazbira, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit, Upadek, Relikty, wyd. 1, wyd. 2, Warszawa 1978, 1979) Jacek Antoni Ojrzyński Andrzej Stroynowski Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320