Znaleziono 14 artykułów

Bogdan Rok

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metafizyczne widzenie choroby w polskim piśmiennictwie religijnym czasów nowożytnych Bogdan Rok s. 17-30
Zagadnienie śmierci w czasach nowożytnych - próba postawienia problematyki badawczej i charakterystyka źródeł Bogdan Rok s. 23-46
Duszpasterstwo chorych i umierających w okresie staropolskim Bogdan Rok s. 51-64
Problem walki z chorobą alkoholową w polskim piśmiennictwie religijnym XVIII w. Bogdan Rok s. 63-77
Próba określenia mentalności szlachcica XVIII wieku na podstawie pamiętnika Walentego Klichowskiego Bogdan Rok s. 109-116
"Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich", Bogdan Rok, Wrocław 1991 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 126-129
XVII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Wrocław 9-11 września 1994 Bogdan Rok s. 147-155
"Vilniaus Medicinos Istorijos Almanachas", T. 1 : [recenzja] Bogdan Rok s. 147-148
"Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów", pod red. A. Felchnera i B. Płonki-Syroki, Wrocław 1997 : [recenzja] Bogdan Rok s. 169-171
"Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej", Bogdan Rok, Wrocław 1995 : [recenzja] Tadeusz Srogosz Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Jezuita Jan Drews (1646-1710) i jego modlitewnik dla peregrynantów Bogdan Rok s. 219-227
"Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę jeneralną zakonu mniejszych braci św. Franciszka, to jest bernardynów, odprawionej w roku 1768", Juwenalis Charkiewicz ; oprac. i wstępem opatrzył Bogdan Rok, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Pluta Juwenalis Charkiewicz (aut. dzieła rec.) Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich", Bogdan Rok, Wrocław 1991 : [recenzja] Józef Mandziuk Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 273-275
„Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej”, Bogdan Rok, Wrocław 1995 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 670-674