Znaleziono 3 artykuły

Michał Pluta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osiemnastowieczne metody leczenia nieprofesjonalnego w pamiętniku Reginy Salomei z Rusieckich Pilsztynowej Michał Pluta s. 153-168
"Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyi na kapitułę jeneralną zakonu mniejszych braci św. Franciszka, to jest bernardynów, odprawionej w roku 1768", Juwenalis Charkiewicz ; oprac. i wstępem opatrzył Bogdan Rok, Wrocław 1998 : [recenzja] Michał Pluta Juwenalis Charkiewicz (aut. dzieła rec.) Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944 - 1950", Elżbieta Więckowska, Wrocław 2001: [recenzja] Michał Pluta Elżbieta Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 244-246