Znaleziono 69 artykułów

Bożena Płonka-Syroka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzykulturowa recepcja doktryn medycznych na przykładzie doktryny Johna Browna (1736-1788) : problemy metodologiczne Bożena Płonka-Syroka s. 3-38
Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej fizyki w końcu XVIII i pierwszej połowy XIX w. Bożena Płonka-Syroka s. 5-23
Problem przemian w medycynie europejskiej w XVI-XIX w. w świetle wybranych koncepcji z zakresu metodologii historii nauki Bożena Płonka-Syroka s. 5-38
Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historii medycyny w XX stuleciu Bożena Płonka-Syroka s. 5-41
Społeczno- kulturowy kontekst historii medycyny-przegląd koncepcji i propozycje badawcze Bożena Płonka-Syroka s. 5-21
Carla Gustawa Junga "theatrum mundi" : czy opis nowożytnej alchemii zawarty w dziele Junga "Psychologie und Alchemie" rzeczywiście możemy uważać za historyczną rekonstrukcję? Bożena Płonka-Syroka s. 5-27
Doktryny medyczne nurtu hermetycznego - struktura, geneza, uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej Bożena Płonka-Syroka s. 7-38
Recepcja homeopatii w polskiej myśli medycznej XIX stulecia Bożena Płonka-Syroka s. 7-28
Romantyzm w medycynie niemieckiej w świetle badań rodzimej historiografii (1802-1945) Bożena Płonka-Syroka s. 11-54
Niemiecka medycyna romantyczna (1797-1848) jako problem badawczy Bożena Płonka-Syroka s. 21-42
Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych Bożena Płonka-Syroka s. 23-50
Metodologia T. S. Kuthana a historia medycyny (uwagi na marginesie 30. rocznicy wydania polskiego Struktury rewolucji naukowych) Bożena Płonka-Syroka s. 37-66
Ludwik Fleck (1896-1961), mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny Bożena Płonka-Syroka s. 47-82
Teorie, doktryny i szkoły medyczne : zarys zagadnienia Bożena Płonka-Syroka s. 51-76
"Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784-1863", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Jaromir Jeszke Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 53-54
"Historia medycyny średniowiecznej w Polsce", Jerzy Jankowski, Wrocław 1988 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Andrzej Syroka Jerzy Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 55-60
Kierunki teoretycznego uzasadniania terapii w medycynie niemieckiej pierwszej połowy XIX stulecia Bożena Płonka-Syroka s. 69-86
Koncepcja podmiotowości człowieka wobec podstawowych pojęć medycyny teoretycznej i praktycznej Bożena Płonka-Syroka s. 69-80
"Mesmeryzm : od astrologii do bioenergoterapii", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław 1994 : [recenzja] Tadeusz Sorgosz Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 118-119
"Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich (w latach 1784-1863)", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław-Warszawa-Kraków 1990 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 124-125
"Syjoniści do Syjonu" : polityczna emigracja polskich lekarzy pochodzenia żydowskiego w 1968 r. w kontekście historycznym Bożena Płonka-Syroka s. 125-136
"Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich", Bogdan Rok, Wrocław 1991 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Bogdan Rok (aut. dzieła rec.) s. 126-129
"Freud", Zofia Rosińska, Warszawa 1993 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Zofia Rosińska (aut. dzieła rec.) s. 126-128
Konferencja Naukowa pt. "Problemy metodologiczne i metod badawczych w historii nauk przyrodniczych i medycyny" Bożena Płonka-Syroka s. 135-137
"Dziedzictwo średniowiecza : mity i rzeczywistość", Henryk Samsonowicz, Wrocław 1991 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 137-139
"Historia medycyny filozoficznie ujęta : podręcznik dla lekarzy i studentów z ilustracjami", Władysław Szumowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Władysław Szumowski (aut. dzieła rec.) s. 139-143
"Lekarze czasów wojny. Medycyna polska w pierwszych latach II Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej", pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Wrocław 2000 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 140-141
Konferencja naukowa pt. "Obraz człowieka i ludzkiego ciała : społeczno-kulturowy kontekst medycyny", Wrocław 16-17 maja 1994 Bożena Płonka-Syroka s. 140-143
"Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci", pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Wrocław 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 140-141
"Drzewo poznania : sykomora filozofii biologii", Włodzimierz Ługowski, Wrocław 1999 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Włodzimierz Ługowski (aut. dzieła rec.) s. 141-144
"Die Medizin an der Berliner Universität und der Charité zwischen 1810 und 1850", Peter Schneck, Hans-Uwe Lammel, „Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaft, Heft 67 (1995) : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Hans-Uwe Lammel (aut. dzieła rec.) Peter Schneck (aut. dzieła rec.) s. 144-145
"Wege der Alternativen Medizin. Ein Lesebuch", Robert Jütte (red.), München 1996 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Robert Jütte (aut. dzieła rec.) s. 149-150
"Sigmund Freud (1856-1939). Hirnforscher, Neurologe, Psychotherapeut", Ingrid Kästner, Christina Schröder, Leipzig 1990 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Ingrid Kästner (aut. dzieła rec.) Christina Schröder (aut. dzieła rec.) s. 149-150
Antropologia wiedzy - nowa dyscyplina badań humanistycznych Bożena Płonka-Syroka s. 153-169
"Problemy współczesnej tanatologii : medycyna - antropologia kultury - humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97 zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997. T. 1-2", pod red. Jacka Kolbuszewskiego, Wrocław 1997-1998 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Jacek Kolbuszewski (aut. dzieła rec.) s. 154-158
Konferencja naukowa pt. "Koncepcje choroby a podmiotowość chorego w dziejach medycyny", Wrocław 21-22 września 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 155-156
Konferencja naukowa pt. "Medycyna i judaizm", Drezno 24 listopada 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 157-163
III Sympozjum Historii Farmacji w Supraślu koło Białegostoku, 11-13 czerwca 1993 Bożena Płonka-Syroka s. 157-158
Biblioteka Saska w Dreźnie jako miejsce badań historyków medycyny Bożena Płonka-Syroka s. 159-162
Sprawozdanie z pobytu naukowego w Niemczech : Lipsk-Drezno, październik-grudzień 1992 Bożena Płonka-Syroka s. 159-162
"Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu", Bożena Płonka-Syroka, Warszawa 1999 : [recenzja] Adam Matuszewski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Nauczanie historii medycyny w Akademiach Medycznych jako całość humanistycznego kształcenia lekarzy, Szczecin 11-12 lutego 2000 r. Bożena Płonka-Syroka s. 161-164
Konferencja naukowa z okazji jubileuszu 430-lecia założenia apteki miejskiej w Cottbus, 19-20 września 1998 r. Bożena Płonka-Syroka s. 161-163
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Higiena i judaizm", Drezno 25 listopada 1994 Bożena Płonka-Syroka s. 162-169
Z działalności Oddziału Wrocławskiego Towarzystwa Historii Medycyny w latach 1991-1993 Zdzisław Domosławski Bożena Płonka-Syroka s. 168-172
"Historia medycyny wojskowej na przestrzeni dziejów", pod red. A. Felchnera i B. Płonki-Syroki, Wrocław 1997 : [recenzja] Bogdan Rok s. 169-171
Konferencja naukowa pt. Historyk nauk medycznych wobec inspiracji badawczych. Teoria i tradycja. Poznań 18-19 października 1996 r. Bożena Płonka-Syroka s. 171-172
Wkład lekarzy pochodzenia żydowskiego w budowę systemu medycyny społecznej w Niemczech na tle procesu asymilacji Żydów w XVIII - XX wieku - w świetle materiałów piątej drezdeńskiej konferencji naukowej z cyklu "Medycyna i judaizm", Drezno 19-20 listopada 1999 r. Bożena Płonka-Syroka s. 175-191
VI Wspólny Niemiecko-Polski Zjazd Historyków Medycyny, Drezno 10-11 października 1997 r. Bożena Płonka-Syroka s. 176-178
"Historia Polski 1795-1918", Andrzej Chwalba, Kraków 2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Andrzej Chwalba (aut. dzieła rec.) s. 178-185
Drezdeńska konferencja naukowa pt. Medycyna i judaizm. Drezno, 24 listopada 1995 Bożena Płonka-Syroka s. 182-184
"Pacjenci", Jürgen Thorwald, Kraków 1995 : [recenzje] Bożena Płonka-Syroka Jürgen Thorwald (aut. dzieła rec.) s. 183-186
Na marginesie książki: "Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny" pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki Wrocław 2005 Stefan Zamecki Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 185-202
Sprawozdanie z konferencji z cyklu "Medizin und Judentum" zatytułowanej "Zionismus und Medizin", Drezno 7-8 września 2005 Bożena Płonka-Syroka s. 197-202
Konferencja naukowa pt. Obraz człowieka i ludzkiego ciała. Społeczno-kulturowy kontekst medycyny, Wrocław, 16-17 maja 1994 Bożena Płonka-Syroka s. 198-200
Konferencja naukowa pt. Problemy metodologiczne i metod badawczych w historii nauk przyrodniczych i medycyny, Wrocław, 22 listopada 1993 r. Bożena Płonka-Syroka s. 200-201
"Deutsch-russische Beziehungen in der Medizin des 18. und 19. Jahrhunderts : Vorträge des Symposiums vom 27. und 28. März 1999 am Karl-Sudhoff - Institut für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften Medizinische Fakultät der Universität Leipzig. Deutsch-russische Beziehungen in Medizin und Naturwissenschaften. Bd. 1", Ingrid Kästner (Hg.), Leipzig 2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Ingrid Kästner (aut. dzieła rec.) s. 205-209
Konferencja naukowa pt. "Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce", Wrocław 30 maja 1996 Bożena Płonka-Syroka s. 207-208
"Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii", Bożena Płonka-Syroka, Wrocław 1992 : [recenzja] Zbigniew Domosławski Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Historia medycyny alternatywnej : od magii do naturalnych metod leczenia", Robert Jütte ; tł. Krzysztof Jachimczak i Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Krzysztof Jachimczak (aut. dzieła rec.) Robert Jütte (aut. dzieła rec.) Elżbieta Ptaszyńska-Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 214-222
"Medizin und Jundentum. Bd. 1-5", red. Nora Goldenbogen, Susanne Hahn, Caris-Petra Heidel, Albrecht Scholz, Dresden 1994-2000 : [recenzja] Bożena Płonka-Syroka Nora Goldenbogen (aut. dzieła rec.) Susanne Hahn (aut. dzieła rec.) Caris-Petra Heidel (aut. dzieła rec.) Albrecht Scholz (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu", Bożena Płonka-Syroka, Warszawa 1999 : [recenzja] Jaromir Jeszke Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 233-239
Dwa dyskursy - jedna doktryna : rozważania na marginesie sprawozdania z konferencji pt. "Fenomen Junga", Warszawa 23-24 lutego 2001 r Bożena Płonka-Syroka s. 239-258
Historia medycyny we wrocławskiej działalności Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie w latach 1955-2003 Bożena Płonka-Syroka s. 239-252
Jeszcze o prowincjonalizmie europejskim Robert Boroch Kaia Marchel (aut. dzieła rec.) Bożena Płonka-Syroka (aut. dzieła rec.) s. 259-261
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku", Świeradów-Zdrój, 27-29 września 2001 r. Bożena Płonka-Syroka s. 272-277
Konferencja naukowa Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XIX wieku, Świeradów Zdrój 27-29 września 2001 r. Bożena Płonka-Syroka s. 273-280
Wyjazdowe posiedzenia naukowe Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji i współpraca z muzeami Zbigniew Domosławski Bożena Płonka-Syroka s. 284-286
Konferencja naukowa pt. Medycyna i człowiek chory w literaturze i sztuce. Wrocław 30 maja 1996 roku Bożena Płonka-Syroka s. 311-312