Znaleziono 5 artykułów

Rościsław Żerelik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wielka podróż Wilhelma von Posadowsky'ego po Europie Wojciech Mrozowicz Rościsław Żerelik s. 71-76
Źródła do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Cz. 2 Rościsław Żerelik s. 121-124
Źródła do dziejów medycyny śląskiej w Archiwum Państwowym we Wrocławiu Rościsław Żerelik s. 147-152
"Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku", Rościsław Żerelik, Wrocław 1991 : [recenzja] Tomasz Jurek Rościsław Żerelik (aut. dzieła rec.) s. 151-153
"Trzy źródła do dziejów społeczno-gospodarczych średniowiecznego Śląska", Rościsław Żerelik, Wrocław 1995 : [recenzja] Jan Tęgowski Rościsław Żerelik (aut. dzieła rec.) s. 345-347