Znaleziono 11 artykułów

Elżbieta Więckowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polska szkoła tyflografiki Elżbieta Więckowska s. 55-80
Opieka lekarsko-zdrowotna i sanitarna w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku Elżbieta Więckowska s. 55-68
"Fizjologia porodu w polskiej myśli i praktyce medycznej XIX wieku", Edmund Waszyński, Poznań-Leszno 1989 : [recenzja] Elżbieta Więckowska Edmund Waszyński (aut. dzieła rec.) s. 61-62
Opieka położnicza w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Elżbieta Więckowska s. 61-69
Organizacja sekcji sanitarnej Krakowskiego Biskupiego Komitetu niesienia pomocy dotkniętym klęską wojny (1914-1918) : społeczne aspekty historii medycyny Elżbieta Więckowska s. 91-114
"Lecznictwo ubezpieczeniowe w II Rzeczypospolitej", Jolanta Sadowska, Łódź 1990 : [recenzja] Elżbieta Więckowska Jolanta Sadowska (aut. dzieła rec.) s. 114-117
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie w latach 1918-1954 : organizacja, cele, zadania Elżbieta Więckowska s. 131-152
Krajowa Sesja Naukowa pt. "Profesor Rudolf Weigl i działalność jego Instytutu Tyfusowego we Lwowie w latach 1939-1944", Wrocław 14-15 października 1994 Elżbieta Więckowska s. 157-162
Archiwalia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych w okresie 1919-1924 w zasobie Archiwum Akt Nowych w Warszawie Elżbieta Więckowska s. 197-202
"Lekarze jako grupa zawodowa II Rzeczpospolitej", Elżbieta Więckowska, Wrocław 2004 : [recenzja] Magdalena Paciorek Elżbieta Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944 - 1950", Elżbieta Więckowska, Wrocław 2001: [recenzja] Michał Pluta Elżbieta Więckowska (aut. dzieła rec.) s. 244-246